Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY Finland

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270
  • etunimi.sukunimi@afry.com

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Hankkeen tavoitteena on suunnitella jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuorentien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen (2,3 km). Rakennussuunnitelma laaditaan myöhemmin koko matkalle Laukkavirrantien ja Vihtavuorentien välillä (3,8 km).

Suunnitelmatilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy. Laukkavirrantien ja entisen Kuhankosken erityisammattikoulun välillä on voimassa oleva tiesuunnitelma vuodelta 2014.

Vuoropuhelu

Kaikille avointa yleisötilaisuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti.

Video: Yleiset asiat ja tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely (youtube)
Video: Tiesuunnitelman esittely (youtube)
Tiesuunnitelmaluonnokset

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 3.5.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen riina.vayrynen@afry.com. Yhteenveto palautteesta sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista vaan vastataan henkilökohtaisesti.

Mikäli haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijalle tai tilaajan edustajille. Puhelut toivotaan ajoittuvan maanantaille 27.4.2020 klo 16–17.

Riina Väyrynen, puh. 040 6207 270 (AFRY Finland Oy)
Jarmo Toikka, puh. 029 5024 600 (Keski-Suomen ELY-keskus)
Ari Heikkinen, puh. 040 8459 173 (Laukaan kunta)

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja

Jatkotoimenpiteet

Saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta tullaan kuuluttamaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) ja ilmoittamaan Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 09.04.2020