Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY

Osastopäällikkö

Petteri Hulkko

  • 010 33 49426
  • etunimi.sukunimi@poyry.com

Jalankulku- ja pyöräilyväylät väleillä Tiituspohja-Leppävesi (mt 637 Jyväskyläntie) ja Kauramaantie-Perttula (mt 638 Vaajakoskentie)

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 637 (Jyväskyläntie), joka ulottuu Jyväskylästä Äänekosken Konginkankaalle ja toimii tällä välillä myös valtatien 4 varareittinä. Seututiellä on merkittävä rooli työmatkayhteytenä, joka korostuu Jyväskylän ja Laukaan välisellä tieosuudella. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Laukaan ja Jyväskylän välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. Suunnittelualue alkaa Leppävedeltä Hallaperäntien kohdalta ja päättyy Vaajakoskentien kohdalle (2,4 km).

Hankkeeseen kuuluu myös jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantien 638 (Vaajakoskentie) välille Kauramaantie-Perttula, jonka tavoitteena on edistää turvallisen koulutien toteutumista.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy.

Vuoropuhelu

Kaikille avointa yleisötilaisuutta, jossa tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään, ei järjestetä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Sen sijaan alueen asukkaita, maanomistajia ja muita asiasta kiinnostuneita pyydetään katsomaan esittelyvideot ja tutustumaan suunnitelmaluonnoksiin itsenäisesti.

Video: Yleiset asiat ja tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely <linkki> (päivitetään pian, huomautus 3.4.2020)
Video: Tiesuunnitelman esittely <linkki> (päivitetään pian, huomautus 3.4.2020)

Tiesuunnitelmaluonnokset

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 26.4.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen petteri.hulkko(at)afry.com. Yhteenveto palautteesta sekä kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan näillä hankesivuilla määräajan jälkeen, kun hankeryhmä on ne käsitellyt. Jos kysymykseen tai palautteeseen ei voida vastata ilman, että sen voi yhdistää tiettyyn henkilöön, sitä ei julkaista vaan vastataan henkilökohtaisesti.

Mikäli haluat mieluummin keskustella asiasta puhelimessa, voit soittaa suunnittelijalle tai tilaajan edustajille. Puhelut toivotaan ajoittuvan maanantaille 20.4.2020 klo 16–17.

Petteri Hulkko, puh. 040 7642 162 (AFRY Finland Oy)
Jarmo Toikka, puh. 029 5024 600 (Keski-Suomen ELY-keskus)
Ari Heikkinen, puh. 040 8459 173 (Laukaan kunta)

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Jatkotoimenpiteet

Saadun palautteen perusteella tiesuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta tullaan kuuluttamaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) ja ilmoittamaan Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

Toteutus

Tiituspohja-Leppävesi osuuden rakentamisen osalta valtion rahoitusosuus (50 %) on myönnetty vuoden 2020 talousarviossa. Jos koko hankkeen rahoitus varmistuu, on rakentaminen mahdollista käynnistää vuonna 2021.

Kauramaantie-Perttula osuuden toteuttamisen osalta rahoitus ja toteutus eivät ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.04.2020