Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitelmavastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

WSP Finland Oy

Insinööri

Viljo Heikkinen

  • 040 5667 034
  • etunimi.sukunimi@wsp.com

Vt 6 ja mt 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani

Valtatie 6 on Pernajan Koskenkylästä Kajaaniin johtava maantie. Tie on itäisimmän Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen reitti. Maantie 870 on Pohjois-Savosta Kainuun alueelle kulkeva seututie. Maantieltä 870 on yhteys Talvivaaran nikkelikaivokselle.

Suunnittelukohteen merkittävimpänä ongelmana on kevyen liikenteen turvattomuus sekä valaistuksen puuttuminen.

Suunnitelmaan sisältyy kevyen liikenteen väylien, kahden alikulkusillan, yhden vesistösillan sekä linja-autopysäkkiparin suunnittelu. Toimenpiteillä parannetaan merkittävästi kevyen liikenteen turvallisuutta ja ajoneuvoliikenteen sujuvuutta.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3,37 milj. euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.09.2019