Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö

Jussi Lindberg

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Laura Aitolehti

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Akaan raakapuuterminaali

Nykytila

Nykyinen raakapuunkuormauspaikka Toijalan ratapihalla ei ole riittävä ennustetuille kuormausmäärille eikä sen laajentaminen ole ympäröivän maankäytön puolesta mahdollista. Vuonna 2016 valmistuneessa esiselvityksessä uudelle raakapuuterminaalille osoitettiin paikka Akaa Pointin teollisuusalueelta noin 2 km etäisyydellä Toijalan ratapihasta. Vuonna 2017 käynnistetyssä ratasuunnitelmassa on määritelty raakapuuterminaalin tarkka sijainti, toteutettavuus, aluevaraukset ja kaavamuutostarpeet sekä arvioitu ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelmassa on suunniteltu kahden pistoraiteen kuormauspaikka varastoalueineen 400 000 tonnin vuotuisille kuljetusmäärille. Hanke on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin rakentaa yksi pistoraide ja osa varastoalueista. Tämä mahdollistaisi noin 250 000 tonnin vuotuisen kuljetusmäärän.

Aikataulu

Ratasuunnitelma on hallinnollisesssa käsittelyssä. Ratasuunnitelman hyväksymisen edellyttämät kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Ratasuunnitelma  on hyväksyttävä neljän vuoden kuluessa sen laatimisen aloittamisesta (Ratalaki 26§).

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusarvio on 8,6 M€, josta ensimmäisen vaiheen osuus on 5,3 M€ (alv 0%) MAKU 130, 2010=100

Lausuntopyyntöaineisto

Ratasuunnitelmavaiheen lausuntopyyntöaineisto on ladattavissa osoitteesta
https://aineistot.vayla.fi/hankkeet/rata/akaan_raakapuuterminaali/

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.06.2019