Oulu-Laurila

Suunnitteilla

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Oulu-Laurila

Nykytila

Oulu - Kemi - Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu - Kemi ja Kemi-Laurila, joiden väliin jää Kemin ratapiha. Yksiraiteinen rata on sähköistetty, rataosan maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN. Rataosa kuuluu rataluokkaan C2 ja radan kunnossapitotaso on 1.

Rataosuudella liikennöi 16-20 henkilöjunaa. Oulu-Kemi rataosalla liikennöi 8-10 ja Kemi-Laurila rataosalla 10-16 tavarajunaa. Vuonna 2019 rataosalla tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa. Vuosittainen kuormitus Oulu – Kemi rataosuudella on n. 5,1 milj. (v. 2017 5,6 milj.) ja Kemi-Laurila 5,7 milj. bruttotonnia. Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T ydinverkkoon ja Pohjanmeri - Itämeri -ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Pääraiteen tukikerroksen pääasiallinen ikä on noin 40 vuotta, betoniratapölkkyjen 20 vuotta ja kiskojen jopa yli 50 vuotta.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen. Tavoitteena on myös ratapihojen toiminallisuuden sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on määrittää ja arvioida liikenteestä aiheutuvat haitat sekä toteuttaa niiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T ydinverkkokäytävänverkon laajentaminen.

Aikataulu

Tarveselvitys 06/2020 - 2021

Maastomittaukset 06/2020-2021

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.05.2020