Vt 6 Joensuun kehätie

Valmistunut

Neljä vuotta kestäneet parannustyöt Joensuun kehätiellä saatiin päätökseen loppukesällä 2014. Käpykankaan ja Reijolan välillä kulkee nyt uusi nelikaistainen, eritasoliittymin varusteltu moottoritie.

Vt 6 Joensuun kehätie

Valtateistä 6 ja 9 muodostuva Joensuun kehätie on Pohjois-Karjalan vilkkain liikenneväylä. Se palvelee pitkän matkan liikenteen ohella paikallista liikennettä, sillä se on tärkeä kaupunginosien välinen liikenneyhteys sijaitessaan keskeisesti kaupunkirakenteen sisällä.

Moottoriväylätasoisen yhteyden palvelutaso riittää vuosikymmenten ajan.

Kehätiehanke käsitti kaksi osaa, joista pääurakka, Käpykangas–Repokallio-väli valmistui vuoden 2012 lopussa. Työt toisella, Repokallion ja Reijolan välisellä tieosuudella, saatiin päätökseen elokuussa 2014.

Hankkeessa parannettiin neljää entistä eritasoliittymää, sillä rampeilta puuttuvat erkanemis- ja liittymiskaistat. Lisäksi rakennettiin uudet eritasoliittymät Karjalankadun ja Karhunmäen kohdille. Muutos luo edellytyksiä liikenteen turvalliselle ja sujuvalle kulkemiselle.

Hankkeen tavoitteet

Kehätie parantaa myös katuverkon toimivuutta ja turvallisuutta, kun sujuva kehätie vetää aikaisempaa paremmin katuverkon liikennettä. Kehätien liikenne onkin kasvanut 40 % vuoden 2008 tilanteesta ollen nyt enimmillään jo yli 30 000 ajon./vrk.

Ajoneuvoliikenteen ohella parannettiin ja rakennettiin uusia kevyen liikenteen yhteyksiä noin 7 km ja rakennettiin meluesteitä lähes 8 km.

$curSection.smallImageAltText.data

Tiehanke toteutettiin Liikenneviraston ja Joensuun kaupungin yhteisrahoituksella ja sen kokonaiskustannusarvio oli noin 50 miljoonaa euroa.

Tienrakennushankkeen lisäksi tiejakso Ylämylly - Niittylahti viitoitettiin moottoriväyläksi. Kaikkiaan kehätiestä muodostui näin ollen noin 26 kilometriä pitkä, osin nelikaistainen ja eritasoliittymin varusteltu moottoriväylätasoinen yhteys, jonka palvelutaso riittää vuosikymmenten ajan.

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.02.2016