HELRA – Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Käynnissä

Hankkeessa parannetaan Helsingin ratapihan toimintaa ja vähennetään häiriöherkkyyttä. Helsingin ja Pasilan välillä kulkee nykyään ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa.  HELRA-hankkeen toteuttamisen jälkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa lähes 90 junaan. Yhden vuorokauden aikana tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä. Hanke valmistuu 2020.

HELRA:n turvalaitetyöt vaikuttavat kesällä alueen junaliikenteeseen

Kesällä 2019 Helsinki-Pasila -rataosalla jatketaan ratatöitä, joilla on vaikutusta junien liikennöintiin. Työt keskittyvät Helsingin ratapihalle ja Pasilan asema-alueelle.  Radan turvalaitejärjestelmän päivitystyöt vaikuttavat pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteeseen, ja joitain Rantaradan junia joudutaan perumaan arkisin 24.-30.6. ja 15.-28.7.  Lähijunaliikenteessä on myös muita pienempiä ratatöistä johtuvia poikkeuksia.

Matkustajia pyydetään tarkistamaan junien aikataulut ja lähtölaituritiedot aseman näytöiltä. Muutoksista saa lisätietoa myös HSL.fi, reittiopas.hsl.fi ja VR.fi -sivuilta.

Laiturinumerointi muuttuu Pasilassa elokuussa

Pasilassa valmistaudutaan uuden aseman sekä Pasilan läntisen lisäraiteen avautumiseen ja Laitureiden numerointi muuttuu maanantaina 12.8. Tällöin Pasilan laituri 5b muuttuu 6:ksi ja laituri 6:sta tulee 7 jne. Muutoksen jälkeen laitureilla on juokseva numerointi 1-11. 

Hankkeen taustat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana junamäärä on Helsingin ratapihalla kasvanut noin 40 prosenttia. Nykyliikenne on hyvin häiriöherkkää. Ratapihan toimivuuden uudistaminen ehkäisee ongelmien syntyä ja nopeuttaa myös niistä palautumista huomattavasti.

Helsingin ratapihan parempaa toiminnallisuutta tarvitaan etenkin, kun Pasila-Riihimäki –radan parannushankkeen https://www.vayla.fi/helsinki-riihimaki ensimmäinen osa valmistuu arviolta vuonna 2020. Se nostaa alueella tunnissa kulkevien junien enimmäismäärän 74:stä 80:een.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteeseen vastataan myös Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisella https://www.vayla.fi/keskipasila.

Seuraava merkittävä tarve junien lisäämiseen on näköpiirissä, kun Pasila-Riihimäki –välin toinen vaihe rakennetaan. Silloin junia voi ruuhka-aikaan kulkea tunnissa 86.

Hankkeen tavoitteet

Ratapihan järjestelyissä on kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jolloin junilla on mahdollisuus kulkea useampia reittejä Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikennettä saadaan tihennettyä myös opastin- ja turvalaitetekniikkaa tiivistämällä.

Tavoitteena on Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen sekä kapasiteetin ja junien täsmällisyyden parantaminen. Hankkeen valmistuttua Helsinki-Pasila välillä kulkevien junien kapasiteettia voidaan kasvattaa 74 junasta lähes 90 junaan tunnissa. Tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä vuorokaudessa.

Hankkeen eteneminen

Ratapihan rakentamisen aikataulu on sidoksissa Pasilan Keskustakorttelin sekä Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisen aikatauluun ja toimenpiteisiin. HELRA-hankkeen rakentaminen on aloitettu 2016 ja hanke valmistuu 2020 loppuun mennessä.

Vuosina 2016-2018 HELRAssa asennettiin 11 vaihdeyhteyttä, jotka paransivat liikenteen ohjauksen joustavuutta ratapihalla. Kesällä 2018 uusittiin turvajärjestelmälaitteen toiminnallisuus ratapihan reunimmaisilla raiteilla. Työt jatkuvat 2019 keskimmäisten raiteiden parannustöillä ja vuonna 2020 toteutetaan Pasilan läntiseen lisäraiteeseen liittyvät raiteistomuutokset ja turvalaitepäivitykset.

Rakentamisen aiheuttamat häiriöt ja liikennevaikutukset pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisiksi hyvällä ennakkosuunnittelulla. Suuri osa raiteistomuutosten työvaiheista voidaan rakentaa ruuhka-ajan ulkopuolella.

Rakentamissuunnittelu 2015-2018
Rakentaminen alkaa 2016
Raiteistomallin muutos on valmis vuonna 2020, mutta se on sidoksissa Pasilan läntisen lisäraiteen aikatauluun.

Hankkeen kustannukset

Ratapihan järjestelyn kustannusarvio on 55 miljoonaa euroa. Rakentamissuunnittelu saa TEN-T -tukea.

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.05.2019