Digitalisaatiohanke

Käynnissä

Tulevaisuuden liikennettä luodaan jo nyt. Liikennevirasto on käynnistänyt kolmivuotisen digitalisaatiohankkeen, joka raivaa Suomessa tietä esimerkiksi liikenteen uusille palveluille ja automaattiajamiselle.

Digitalisaatiohanke 2016-2018

Väylän (31.12.2018 asti Liikennevirasto) kolmivuotinen digitalisaatiohanke uudisti liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun. Uudistamisessa hyödynnetään nykyaikaisia teknologioita ja menetelmiä. Digitalisaatiohankkeen kokonaisrahoitus on 35 miljoonaa euroa ja se jakautuu kolmelle vuodelle.

Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen koontikuva

Osahankkeet

(Klikkaa kuva isommaksi)

Kokonaisuus koostui kuudesta osahankkeesta, joiden sisällä alaprojekteja on yhteensä n. 70. 

Osahankkeet ovat:

  1. Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu
  2. Rataverkon kapasiteetin hallinta ja optimointi
  3. Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen
  4. Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen           
  5. Merenkulun älyväylä 
  6. Asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi        

Hankkeen tavoitteet

Digitalisaatiohankkeella uudistetaan liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottaminen, ylläpitäminen ja jakelu. Lisäksi hanke raivaa tietä liikenteen uusille palveluille ja automaattiajamiselle.

Teknologian avulla Väylä saa käyttöönsä aikaisempaa ajantasaisempaa tieto väylien kunnosta, käytettävyydestä ja käytöstä. Tietoa kerätään väylän koko elinkaarelta. Esimerkiksi tietomallipohjainen väylien rakentaminen tuottaa jo varhaisessa vaiheessa kattavat lähtötiedot omaisuudenhallinnalle. Lisäksi ratatietojen ja tiestötietojen siilomaiset rakenteet puretaan.

Tiedon tuottamisessa hyödynnetään muun muassa joukkoistamista. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat samaan aikaan tuottaa sekä hyödyntää tietoa. Valtaosa tuotetuista tiedoista tarjotaan avoimena datana eri toimijoiden käyttöön nykyaikaisten rajapintojen kautta. Asiakkaat ja sidosryhmät voivat hyödyntää liikenne- ja liikkumistietoja myös Liikenneviraston ylläpitämien palveluiden kautta.

Kerättyä dataa hyödynnetään Väylän toiminnan kehittämisessä. Tarkemman ja ajantasaisen tiedon avulla esimerkiksi väylien korjaustoimenpiteet on helpompi kohdentaa ja ajoittaa. Tieto-omaisuuden laatu paranee ja määrä kasvaa, jolloin on mahdollista tehdä analyysejä ja simulointia liikenteenhallinnan ja kunnossapidon osalta.

Hankkeessa halutaan myös parantaa asiakaspalvelua. Asiakaspalveluprosessissa luodaan nykyistä paremmat työkalut digitaaliseen asioiden käsittelyprosessiin ja vuorovaikutukseen.

 

Digitalisaatiohankkeen uutisia

Kaikki uutiset
Sivu päivitetty 28.12.2018