Hailuodon kiinteän yhteyden valmisteluvaiheen aineisto / Hailuoto Causeway materials for the project preparations

Päivitetty 25.11.2019 / Updated Nov 25, 2019.

Markkinavuoropuheluun liittyvä sähköinen kysely on pidetty. Jos olet potentiaalisena palveluntarjoajana kiinnostunut hankkeesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen terhi.honkarinta[at]vayla.fi.

The electronic survey regarding the Market sounding has been held If you are interested  in the project as a potential service provider, please send mail to terhi.honkarinta[a]vayla.fi.


Informaatiotilaisuus palveluntarjoajille pidettiin 10.10.2019 Helsingissä / Market information event was held on October 10th  in Helsinki.

Tietoa hankkeen ympäristöasioista tausta-aineistoksi / Background information about environmental matters.

Tiesuunnitelma, tiesuunnitelman täydennyssuunnitelma ja lainvoimainen tiesuunnitelman hyväksymispäätös / Road plan, its supplemental plan, and legally valid approval of road plan (only in Finnish): Tiesuunnitelma-aineisto.

Linkki englanniksi käännettyyn tiesuunnitelmaselostukseen / Link for the road plan description (in English): Road plan description.

Vesilupahakemus ja Aluehallintoviraston vesiluvan käsittely / Water permit application and its processing by the Finnish Regional State Administrative Agency (only in Finnish): Lupa-Tietopalvelu.

Linkki englanniksi käännettyyn vesilupahakemukseen / Link for the water permit application (in English): Water permit application.
 

Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamispäätökset direktiivilajeille (upossarpio, naurulokki ja kalatiira) on saatu. / Decisions on derogations pursuant to the Nature Conservation Act for Directive species (Baltic water-plantain, black-headed gull and common tern) have been received (only in Finnish):  Poikkeusluvat.

Tilaaja teetti täydentäviä tarkentavia pohjatutkimuksia kevättalven 2019 aikana. Koko ohjelmaa ei ehditty toteuttaa tämän vuoden jäiden aikaan. Tutkimuksia jatketaan ensi talvena ja etusijalle asetetaan siltojen pohjatutkimukset. Ohjelmaa päivitetään vielä ennen tutkimusten jatkamista. Talvella 2019 laadittu ohjelma on (linkin takana olevan) aineiston mukana antamassa käsitystä toistaiseksi tekemättä olevista tutkimuksista. Talvella 2019 tehdyt tutkimukset eivät antaneet aikaisemmasta olennaisesti poikkeavaa tietoa maaperästä. Pohjatutkimusaineisto.
 
The Finnish Transport Infrastructure Agency commissioned complementary soil surveys to be completed in late winter of 2019. The soil survey plan couldn't be fully carried out in time so the surveys, primarily at the bridge sites, are to be continued in the coming winter. Though the plan in question will be updated before continuing the surveys, the one drawn in the winter of 2019 is among the materials (behind the link) to give an impression of the surveys yet to be completed. In relation to earlier soil surveys, essentially nothing out of the ordinary was found in the results of 2019's late winter soil surveys. Pohjatutkimusaineisto (only in Finnish).

Tiesuunnitelman ja vesilupahakemuksen laatimista edeltävien vaiheiden aineistot / Materials preceding the drafting of road plan and water permit application (only in Finnish): Portaali.

Jos aineiston lataamisessa tai käsittelemisessä ilmenee ongelmia tai teillä tulee kysyttävää, olettehan yhteydessä.
Should any questions arise or problems occur while exploring the materials, feel free to contact:

Terhi Honkarinta
tel. 029 534 3754
Väylä / Finnish Transport Infrastructure Agency
Projektien toteutus –osasto
terhi.honkarinta[at]vayla.fi
+358 40 5248 690

reaktionapit
Sivu päivitetty 25.11.2019