Tieliikennelaki 2020: liikenteenohjauslaitteet

Kuva tieliikennelain ohjeistuksen työstöaikataulusta. Ohje valmistuu kesäkuuhun mennessä osallistavan yhteistyön mallilla.

Uusi tieliikennelaki (729/2018) astuu voimaan vuonna 2020. Uuden lain myötä kunnilla on velvoite toimittaa tietoja asetetuista liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista, Väyläviraston Digiroad-järjestelmään.

Lain tavoite on kunnianhimoinen: tuottaa kattava ja ajantasainen liikenteenohjauslaitteiden aineisto, jonka avulla aidosti mahdollistetaan tiedolla johtaminen ja liikenteen palveluiden kehitys. 

Laki edellyttää asetetun eli hallinnollisen päätöksen nojalla maastoon pystytetyn liikenteenohjauslaitteen tietojen toimittamista Väylävirastolle.
Asettaminen tulkitaan koskevan sekä hallinnollista päätöstä, että varsinaista laitteen fyysistä maastoon pystyttämistä Hallituksen esityksen 180/2017 määritelmän mukaisesti:

” 71 § Liikenteenohjauslaitteen asettaminen. Pykälässä säädettäisiin liikenteen-ohjauslaitteesta asettamisesta. Säännös vastaisi pääosin nykytilannetta.
Pykälässä käytetään käsitettä asettaminen. Asettamisella tarkoitetaan yhtäältä hallintopäätöksen tekemisestä ja toisaalta ohjauslaitteen fyysistä pystyttämistä. ”

Tielaki ja aineiston ylläpito

Kuntien Digiroad-aineiston ylläpito-ohje löytyy tämän linkin takaa.

Huomioithan, että Tieliikennelaki 2020 tulee muuttamaan kuntien ylläpitovelvollisuutta sekä liikenteenohjauslaitteisiin liittyviä tietolajeja. Nykyinen Digiroad-ylläpitosivu ei ole ohje lain tarkoittamiin tietojen toimituksiin tai kuvaa sen tarkoittamia tietolajeja, vaan ohje tietojen toimittamiseksi julkaistaan myöhemmin. Liikenteenohjauslaitteita kuvaaviin tietolajeihin on tulossa muutoksia.

reaktionapit
Sivu päivitetty 25.05.2020