Koordinaatistot

Uudet Merikartat sivut löytyvät traficom.fi sivustolta 1.1.2019 eteenpäin. Liikenneviraston tietyt toiminnot, Trafi sekä Viestintävirasto yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

KKJ
lat lon

EUREF-FIN / WGS84
lat lon

Käsitteitä ja määritelmiä

WGS84 on Yhdysvaltain armeijan karttalaitoksen käyttöön ottama globaali koordinaattijärjestelmä, jota käytetään GPS-paikannuksessa (vuodesta 1987). Se on ajasta riippuva ja soveltuu huonosti kartoituksen pohjaksi. Tarkkuus riittää kuitenkin hyvin käytännön navigointiin.

EUREF 89 on yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä, joka on metrin tarkkuudella identtinen WGS84:n kanssa. Se on sidottu Euraasian mannerlaattaan, eikä ole ajasta riippuva.

EUREF-FIN on Suomen kansallinen realisaatio edellisestä (kansalliset tihennykset).

KKJ, kartastokoordinaattijärjestelmä on Suomessa käytössä oleva valtakunnallinen koordinaattijärjestelmä, jonka vertausellipsoidina on Hayfordin ellipsoidi.

Siniset merikartat (alkaen 2003)
Sinisten merikarttojen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN perustuu kansainvälisen merenkulun standardin mukaiseen WGS84 -koordinaattijärjestelmään, jota käytetään myös GPS-satelliittijärjestelmässä. EUREF-FIN yhtyy noin metrin tarkkuudella WGS84 -koordinaattijärjestelmään, joten käytännön merenkulussa koordinaattijärjestelmien eroa ei tarvitse huomioida.

Vihreät merikartat
Suomalaisten merikarttojen koordinaatisto perustuu kansalliseen kartastokoordinaattijärjestelmään (KKJ). Vertausellipsoidi on kansainvälinen vertausellipsoidi INT 1924 (Hayford 1910). Global Positioning System (GPS) satelliittipaikannuslaitteiston käyttämä WGS 84-koordinaattijärjestelmä poikkeaa Suomen järjestelmästä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu likimääräiset erot KKJ- ja WGS84-koordinaattijärjestelmien välillä esimerkkialueilla.

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.12.2018