Rautateiden verkkoselostus

Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.

Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.  

Verkkoselostus 2021

(julkaistu 13.12.2019)

Verkkoselostus 2020     

(päivitetty 13.12.2019)

Karttapalvelu 2021 Karttapalvelu 2020

 

Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Karttapalvelun käyttöohje

Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot: https://vayla.fi/avoindata/rataverkko

Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä: 
https://vayla.fi/web/en/commercial-railway-transport/network-statement

Lausuntopyyntö verkkoselostusten muutoksista

Väylävirasto pyytää lausuntoja valtion rataverkon verkkoselostusten muutoksista. Lausuttavana ovat aikataulukausien 2020 ja 2021 verkkoselostusten kesäkuussa 2020 julkaistavat päivitykset.

Linkit lausuttavana oleviin aineistoihin:

Verkkoselostus 2021: https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-46_vs2021_lausuntoversio.pdf

Verkkoselostus 2020: https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lv_2018-02_vs2020_lausuntoversio.pdf

Pyydämme toimittamaan lausuntonne 25.5.2020 klo 16:15 mennessä Väyläviraston kirjaamoon kirjallisesti tai sähköpostitse:  kirjaamo@vayla.fi

Tämä kuuleminen perustuu Raideliikennelakiin 1302/2018 131§.

Aikataulukauden 2021 verkkoselostukseen on lausuntoaineistossa tehty seuraavat muutokset:

Luku  Muutos
Sisällysluettelo Uudet liitteet:
Liite 5E Palvelukuvaus: Huoltotilat ja -laitteet
Liite 5F Palvelukuvaus: Järjestelyratapihat
Liite 5G Palvelukuvaus: Laskumäet
Liite 5H Palvelukuvaus: Liikkuvan kaluston koeajot
Liite 5J Palvelukuvaus: Matkustaja-asemat
Liite 5K Palvelukuvaus: Raakapuun kuormauspaikat
Liite 5L Palvelukuvaus: Rakennusten ja maa-alueiden käyttö
Liite 5M Palvelukuvaus: Ratatekninen oppimiskeskus ROK
Liite 5N Palvelukuvaus: Sähköenergian siirtopalvelu
Liite 5O Palvelukuvaus: Tekninen valvomo
Liite 5P Palvelukuvaus: Turvavalvomo
Määritelmät Ratakapasiteetinhallintajärjestelmä LIIKE korvataan SAAGA-järjestelmällä vuosien 2020-2022 aikana
Määritelmät Liikenteenohjauspalvelun tuottaa Finrail Oy
1.8 Rautatiesektorin toimijat ja yhteystiedot Finrail Oy:n palveluihin lisätty tietopalvelu ja asiantuntijapalvelu
2.8 Rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tehtävät Pienimuotoisen kuljettajatoiminnan alueet eri liikennepaikoilla ovat nähtävissä Ratatiedon extranetissä
3.3.2.4 Nopeus Vauhtinousualueista on kerrottu lisää Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöissä (Jt)
3.3.3 Liikenteenohjauksen ja viestinnän järjestelmät Kuvausta rautatieliikenteen harjoittajien kannalta oleellisista tietojärjestelmien rajapinnoista, sovelluspalveluista ja tarvittavista teknologiakomponenteista ylläpidetään  Finrailin internet-sivuilla https://tmfg.fi/fi/finrail/rajapinnat 
3.3.3.1 Liikenteenohjauksen järjestelmät ENNE on Finrail Oy:n järjestelmä
3.3.3.2 Viestinnän järjestelmät Lisätietoja JETI-järjestelmästä Finrail Oy:n Internet-sivuilla https://tmfg.fi/fi/finrail/jeti
3.3.3.2 Viestinnän järjestelmät Poistettu maininta Vaihtotyöyksikön sijaintitiedon ilmoittamisesta
3.3.3.2 Viestinnän järjestelmät Lisätietoja RUMA-järjestelmästä Finrail Oy:n Internet-sivuilla https://tmfg.fi/fi/finrail/ruma
3.6 Rataverkon käytettävyys Seinäjoki-Kaskinen -radan kunnossapito jatkuu 31.12.2022 asti.
Lisätty viittaus verkkosivuun https://vayla.fi/rataverkko/vahaliikenteiset-radat.
4.3.3 Ratapihakapasiteetin hakeminen Täsmennetty tietojärjestelmäkehityksen aikajännettä vuosille 2020-2022
4.3.4 Palvelupaikkakapasiteetti Täsmennetty ratapihojen ja palvelupaikkojen käyttötarpeiden ilmoittamisaikataulua ja ilmoitettavia tietoja.
Palvelupaikkojen kapasiteettivarausta kehitetään järjestelmäkehityksessä aktiivisesti toimijoiden kanssa yhteistyössä. 
4.5.2.4 Ratatyötietojen tarkentaminen aikataulukauden aikana Lumityöt priorisoidaan lumitilanteen mukaan ensisijaisesti keskeisille ratapihoille keskeiselle rataverkolle. Yksityiskohtaisemmat lumityösuunnitelmat laaditaan syyskuun loppuun mennessä ja ne löytyvät ratatiedon extranet- sivuilta. 
4.5.2.7 Ratatyötietojen ylläpito Tarkennettu verkkosivun osoite https://rata.digitraffic.fi/vuosisuunnitelmat/
5.1 Palvelut, johdanto Lisätty viittaukset palvelukuvauksiin liitteissä 4B ja 5D-5P
5.3.1. Palveluihin pääsy, 5.4 Lisäpalvelut ja 5.5 Oheispalvelut Lisätty ao. kohtiin viittaukset palvelukuvauksiin liitteissä 5D-5P
5.3.1.3 Ratapihat ja junanmuodostus Laskumäen käyttötarpeesta tulee olla yhteydessä Väylävirastoon kaksi kuukautta ennen tarveajankohtaa.
6.2 Maksujärjestelmä Poistettu lause: "Rautatiealan sääntelyelin on päätöksellään 25.6.2019 asettanut sähkövetoisen liikenteen ratamaksun aikataulukausiksi 2019 ja 2020 sekä palauttanut Väylävi-raston käsittelyyn vuoden 2021 ratamaksun määrittämisen."
6.3.2.2 Vaihtotyön liikenteenohjauksen maksut LVM:n maksuperusteasetus on uudistettu ja hinnoitteluperuste vahvistettu, 70 €/tunti. Poistettu sanat "arviolta" ja "tarkentuu kun asetus uudistetaan"
6.3.2.4 Raakapuun kuormauspaikkojen varastointialueiden käyttö Ilmoitettu aluevuokra on vuosikohtainen, lisätty aikamääre.
6.7 Maksujen periminen Liikennesuoritteita koskevat tiedot koostuvat operatiivisiin järjestelmiin tallentuneista kapasiteettivarauksista, junan kokoonpanosanomista sekä junan painotiedoista esimerkiksi. Jokainen toimija on velvoitettu tuottamaan nämä tiedot rataverkon haltijalle ja huolehtimaan tietojen oikeellisuudesta.  
Liite 3B Rautatieliikennepaikat Matkustajalaitureita, jotka eivät ole Väyläviraston kunnossapidossa, ei saa käyttää matkustajapalveluun
Liite 3K Ratatyöt Tiedot päivitetty
Liite 3J Arvio radan kunnosta johtuvista nopeusrajoituksista Tiedot päivitetty
Liite 3L Nopeuden riippuvuus liikkuvasta kalustosta Lisätty radantarkastusvaunun Ttr 99 10 9129 001-5 nopeustiedot
Liite 3P VIRVE Päivitetty verkkosivujen osoitteet
Liite 4D Helsingin ratapihan raiteistokäyttö ja…. Uuden prosessin käyttöönottoajankohta 10.8.2020 muutettu muotoon "syksyllä 2020"

 

Aikataulukauden 2020 verkkoselostukseen on lausuntoaineistossa tehty seuraavat muutokset:

Luku  Muutos
2.8 Rautatieturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tehtävät Pienimuotoisen kuljettajatoiminnan alueet eri liikennepaikoilla ovat nähtävissä Ratatiedon extranetissä
3.5 Rataverkon käytettävyys Seinäjoki-Kaskinen -radan kunnossapito jatkuu 31.12.2022 asti.
Lisätty viittaus verkkosivuun https://vayla.fi/rataverkko/vahaliikenteiset-radat.
4.3.1 Ratakapasiteetin hakeminen aikataulukautta varten Muutosajankohdan 4 hakemusten jättöpäivää ja jakopäätöksen julkaisupäivää muutettu
4.5.2.7 Ratatyötietojen ylläpito Tarkennettu verkkosivun osoite https://rata.digitraffic.fi/vuosisuunnitelmat/
6.3.2.2 Vaihtotyön liikenteenohjauksen maksut LVM:n maksuperusteasetus on uudistettu ja hinnoitteluperuste vahvistettu, 70 €/tunti. Poistettu sanat "arviolta" ja "tarkentuu kun asetus uudistetaan"
6.3.2.4 Raakapuun kuormauspaikkojen varastointialueiden käyttö Ilmoitettu aluevuokra on vuosikohtainen, lisätty aikamääre.
Liite 3B Rautatieliikennepaikat Matkustajalaitureita, jotka eivät ole Väyläviraston kunnossapidossa, ei saa käyttää matkustajapalveluun
Liite 3J Radan kunnosta johtuvat nopeusrajoitukset Tiedot päivitetty
Liite 3P VIRVE Päivitetty verkkosivujen osoitteet
Liite 4D Helsingin ratapihan raiteistokäyttö ja…. Poistettu kalustokiertojen toimittamista koskeva lause: "Vuonna 2020 nämä tiedot toimitetaan ensimmäisen kerran 10.8. muutosajankohdan haun yhteydessä viimeistään 24.6.2020."
Uuden prosessin käyttöönottoajankohta 10.8.2020 muutettu muotoon "syksyllä 2020"

 

Muutokset on pyritty korostamaan lausuntoaineistoissa keltaisella taustavärillä. 

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.04.2020