Akaan raakapuuterminaali

Käynnissä

Akaaseen rakennetaan täysin uusi raakapuuterminaali korvaamaan nykyinen Toijalan keskustassa sijaitseva puunkuormausalue. Akaan Pointin teollisuusalueelle rakentuva terminaali parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta ja raakapuun toimitusvarmuutta. 

Yhteystiedot

Väylä

projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

 • 029 534 3809
 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Hankkeen nykytila

Puunkuormaus juniin tehdään tällä hetkellä Toijalan ratapihalla. Nykyisen kuormauspaikan sijainti on ahdas ja logistisesti hankalasti tavoitettava. Puunkuormausalueen sijainti Toijalan ratapihalla ei mahdollista kuormausalueen laajentamista kokojunakuljetusten edellyttämään 550m pituuteen tilanahtauden ja ympäröivän maankäytön takia.

Riihimäki-Tampere-radan turvalaitteiden uusimishankkeessa tehdyt muutokset ovat hyödynnettävissä raakapuunkuormauspaikan yhteydessä. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Valmistuessaan uusi raakapuun kuormauspaikka parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta, sillä kuormausalue mahdollistaa 24 vaunusta koostuvien kokojunien ja HCT-rekkojen käytön raakapuun kuljetuksiin. Kuormauspaikalle johtava kuormausraiteisto sähköistetään, mikä mahdollistaa operoinninsähkövetureilla. Valmistuessaan Akaan raakapuunkuormauspaikka vahvistaa valtakunnallista raakapuuterminaali- ja kuormauspaikkaverkostoa sekä parantaa raakapuun toimitusvarmuutta.

Hankkeen yhteydessä tehdään myös tasoristeysjärjestelyitä, joilla parannetaan tienkäyttäjien turvallisuutta. Raakapuun kuormauspaikan rakentamisen yhteydessä poistetaan kolme vartioimatonta tasoristeystä ja yksi tasoristeys muutetaan kevyen liikenteen käyttöön. Poistettavien tasoristeyksien osalta järjestetään korvaavat tieyhteydet. 

Hankkeen vaikutukset

 • Tehostaa puunkuormasta ja vähentää puunkuormaukseen liittyvää kuorma-autoliikennettä Toijalan keskustassa.
 • Mahdollistaa 24 vaunusta koostuvien kokojunien käytön, mikä parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta.
 • Parantaa raakapuun toimitusvarmuutta.
 • Sähköistettävä kuormausraiteisto mahdollistaa operoinnin sähköveturilla.
 • Vapauttaa kapasiteettia Toijalan ratapihalla.
 • Tukee Akaan Pointin teollisuusalueen maankäytön kehittymistä.
 • Tasoristeysjärjestelyillä parannetaan tienkäyttäjien turvallisuutta. 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

 • ratasuunnitelman hyväksymispäätös tammikuu 2020
 • rakennussuunnittelu kevät 2020
 • rakentaminen alkaa toukokuussa 2020
 • käyttöönotto alkuvuosi 2021.

Hankkeen vuonna 2018 tehdyn ratasuunnitelman kustannusarvio 8,6 miljoonaa euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 27.01.2020