Harjoittelupaikat opiskelijoille

Väylävirasto tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan reilulle kahdellekymmenelle opiskelijalle. Harjoittelu on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan liikennealaan ja Väyläviraston toimintaan. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja olemme kiinnostuneita opiskelijoiden tuoreista ideoista!

Väyläviraston teetetään vuosittain kymmeniä opinnäytetöitä. Opinnäytetöillä saadaan Väyläviraston toiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tehdyksi ja samalla tutustutetaan tulevaisuuden ammattilaisia liikennealaan ja viraston toimintaan. Otamme vastaan opinnäytetyöehdotuksia osoitteessa opinnaytetyot@vayla.fi.

Väyläviraston avoinna olevat harjoittelupaikat ilmoitetaan muiden työpaikkojen tapaan Valtiolle.fi-sivustolla. Harjoittelujaksot ovat vaihtelevan mittaisia ja palkatuilla harjoittelijoilla on moninaisia koulutustaustoja. Alla muutaman harjoittelijan kokemuksia harjoittelusta Väylävirastoa edeltäneessä Liikennevirastossa.

Anna Häkkänen.

Anna Häkkänen

Opiskelen yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa. Pääaineenani on tie- ja liikennetekniikka ja sivuaineena georakentaminen. Olen opiskellut Otaniemessä 6 vuotta, joten nyt olen jo ihan loppusuoralla.

Etsin viime syksynä diplomityöaihetta liikenteen ja infran alalta, joten Liikennevirasto oli luonnollinen vaihtoehto kysyä mahdollista aihetta. Mielenkiintoinen liikenneturvallisuuteen liittyvä aihe löytyikin Hankesuunnittelu-osastolta, joten pääsin tänne kuudeksi kuukaudeksi harjoittelijaksi tekemään diplomityötäni.

Työtehtäviini Liikennevirastossa kuuluu lähinnä diplomityöhön liittyvän tutkimuksen tekeminen ja siitä raportoiminen. Työni aihe on Perusverkon eritasoliittymien turvallisuus, ja työssä tutkin onnettomuustilastoja ja analysoin niiden avulla liittymien turvallisuutta. Oman työni ohessa olen päässyt tutustumaan moniin asiantuntijoihin ja Liikenneviraston toimintaan laajemmin. Myös ajankohtaiset ja mielenkiintoiset hankkeet ovat tulleet tutuiksi.

Harjoittelu, tai minun tapauksessani diplomityön tekeminen Liikennevirastossa on tarjonnut hyvän näköalapaikan tutustua liikenne- ja infra-alan tilaajatahoon. Vaikka työni on ollut itsenäistä, olen oppinut paljon muutakin kuin suoraan omaan diplomityöhöni liittyviä asioita ihan vain seuraamalla sivusta asiantuntijoiden työtä. Uskon, että tästä kokemuksesta on minulle varmasti hyötyä tulevaisuudessakin. Työilmapiiri Liikennevirastossa on erittäin hyvä ja harjoittelijat perehdytettiin hyvin. Hyvästä viihtymisestäni annan erityiskiitokset myös harjoittelijaporukalle.

Mikael Koli

Mikael Koli

Opiskelen kohta kolmatta vuotta kauppatieteitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pääaineena talousjohtaminen.

Hakiessani viime keväänä kesätöitä pyrin välttämään suurien rekrytointisivujen kesätyöpaikkailmoitukset, joihin hakee miljardi muutakin työnhakijaa. Netissä surffailun päätteeksi löysin Liikenneviraston ilmoituksen. Liikennevirasto kuulosti organisaationa mielenkiintoiselta sekä työtehtävät osuivat alaani, minkä johdosta päätin lähettää hakemuksen tänne yhteen Suomen suurimmista hankintaorganisaatioista.

Tehtäväni muodostuu operatiivisesta hankintatoimesta rautateiden parantamisen osalta. Käytännössä siis käsittelen laskuja, otan tarjouksia vastaan sekä avustan projektipäälliköitä erinäisissä tehtävissä. Työssäni olen päässyt näkemään julkisen hankintaprosessin kokonaisuudessaan järjestelmineen ja toimenpiteineen.

Infra-alalla toimiessaan Liikennevirasto luonnollisesti työllistää paljon insinöörejä, mutta silti se tarjoaa mahdollisuuksia yhtä lailla myös hyvin laajalle joukolle muita osaajia. Massiiviset hankinnat vaativat niin teknillistä, juristista kuin taloudellista asiantuntemusta unohtamatta osaamiskirjon tarvetta Liikenneviraston muulla toiminnalla. Olen itsekin kohdannut paljon mahtavia tyyppejä hyvin erilaisilta aloilta ja taustoilta sekä kokemuksieni perusteella voin kuvitella jatkossakin työskenteleväni Liikennevirastossa.

Marika Huhta.

Marika Huhta

Opiskelen liiketaloutta Metropolia-ammattikorkeakoulussa nyt viimeistä vuotta. Valmistun tradenomiksi tulevana syksynä laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdosta.

Halusin ennen valmistumistani saada uusia työkokemuksia ja kehittää ammatillista osaamistani mielenkiintoisissa työtehtävissä, minkä takia päädyinkin hakemaan Liikenneviraston talousyksikköön kesäharjoittelijaksi. Pääsin aloittamaan työt virkamiehenä toukokuun alussa, ostolaskujen käsittelyyn liittyvissä työtehtävissä.

Liikennevirastossa on todella hyvä työilmapiiri, mukavat työkaverit, sekä loistava harjoittelijoiden porukka. Joustava työaika, etätyömahdollisuus, mukavat työtehtävät, sekä työpaikan tarjoamat edut mahdollistavat tehokkaan ja mielekkään työskentelyn. Työtehtäviin perehdytetään hyvin alusta lähtien, minkä ansiosta työtehtäviin on helppo päästä sisälle. Liikennevirastosta saa kesän aikana paljon työkokemusta, uusia tuttavuuksia ja mikä parasta – loistavan harjoittelupaikan.

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.06.2020