Hankkeen kuva- ja videomateriaali

Väylä käyttöön 12,0 m kulkusyvyydellä, uutisvideo

Iso Järviluodon läjitysaltaan rakentaminen, time lapse

Väylähankkeen hankevideo

Hankevideo on nähtäivssä Liikenneviraston YouTube-kanavalla:

Kuvia työmaalta:

 

 

Satama-alueen ruoppaus- ja louhintatyöt, joulukuu 2016

 

 
Järviluodon pengerrakennustyöt, kesä 2016
reaktionapit
Sivu päivitetty 19.12.2017