Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Vuokatti-Kontionmäki perusparannus

Ratahanke Käynnissä Kainuu Paltamo Sotkamo

Hankkeen tavoitteena on varmistaa liikennöinti perusparantamalla rataosa välillä Vuokatti-Kontiomäki, jotta rataosan liikennöinti voidaan turvata myös jatkossa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa liikennöinti perusparantamalla rataosa Vuokatin ja Kontiomäen välillä, jotta rataosan liikennöinti voidaan turvata myös jatkossa.

Hankkeen sisältö

Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä mm:

  • Päällysrakenteen uusiminen
  • Kuivatusrakenteiden kunnostus
  • Siltojen kunnostus
  • Tasoristeysten poisto ja korvaavat tiejärjestelyt / parantamiset vaatimusten mukaiseksi

Hankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 23 miljoonaa euroa.