Vt 5 parantaminen välillä Karvasalmentie-Mäntylahdentie

Tiesuunnitelmaan sisältyy valtatien 5 parantaminen Lapinlahdella, välillä Karvasalmentie - Mäntylahdentie. Tiesuunnitelmassa esitetään parannettavaksi molempien maanteiden liittymäalueet ja niiden väliin rakennettava 2+2 -kaistainen ohituskaistaosuus. Tiesuunnitelmassa esitetään tasoristeyksen (Tirilä) poisto suunnitteluosuuden rinnakkaistieverkolta.

Valtatie 5 on suunnitteluosuudella osa maanteiden pääväylästöä palvelutasoluokassa I. Lisäksi valtatie 5 kuuluu Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kattavaan verkkoon. Valtatie 5 on valtakunnallisesti merkittävä etelä-pohjoissuuntainen reitti ja sen kanssa samassa liikennekäytävässä Kuopio–Iisalmi välillä on Savon rata. Valtatie 5 on myös merkittävä raskaan liikenteen runkoyhteys.  Suunnitteluosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon (SEKV).

 

Hankkeen tiesuunnittelu on aloitettu toukokuussa 2019 ja tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2020. Hankkeen rakentaminen alkaa vuonna 2021.

Hankkeelle on myönnetty ohituskaistaparin suunnitteluun ja rakentamiseen 5,75 milj. euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.12.2019