Lisätietoja

Kartta kohteista (pdf)

Tiesuunnitelmakartat

Kohde 1 (pdf 274 kt)
Kohde 2 (pdf 654 kt)
Kohde 3 (pdf 519 kt)
Kohde 4 (pdf 214 kt)
Kohteet 5-6 (pdf 496 kt)
Kohde 7 (pdf 207 kt)
Kohde 8 (pdf 511 kt)
Kohde 9 (pdf 122 kt)
Kohde 10 (pdf 102 kt)
Kohde 11 (pdf 222 kt)
Kohde 12 (pdf 4,7 Mt)
Kohde 13 (pdf 164 kt)


Yleiskartat

Yleiskartta, kohteet 1-8 (pdf 8,2 Mt)
Yleiskartta, kohteet 9-10 (pdf 5,2 Mt)
Yleiskartta, kohteet 11-13 (pdf 3,0 Mt)


Tiesuunnitelman hyväksymispäätös (pdf)

 

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikennejärjestelmäasiantuntija

Maarit Kauppinen

  • 0295 026 726
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtatien 5 liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa valtatie 5:llä, Siilinjärvi-Lapinlahti välillä, joukon liikenneturvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyjä. Tarkoituksena on tehdä pienehköjä korjaustoimenpiteitä, joilla liikenteen sujuvuus ja ennen kaikkea turvallisuus paranee. Tiesuunnitelmat on laadittu talven 2017-2018 aikana.

Kohteista suurin osa on Siilinjärvellä, Pyylammintien ja Hoikin risteyksen välillä. Viisi kohdetta on Lapinlahdella, Tikankoskentien ja Nerkoon välillä. Kohteet on valittu viime vuosien onnettomuuskehityksen perusteella.

Tavoitteena on poistaa vaarallisimpia yksityistieliittymiä ja parantaa jäävien liittymien turvallisuutta pienillä toimenpiteillä. Maanteiden risteyksistä parannetaan Siilinjärvellä Aappolan ja Hoikin risteyksiä, Lapinlahdella Varpaisjärventien ja Nerkoon koulun risteyksiä, sekä vitostiellä Nerkoontien ja Aisomäentien liittymien pysäkkejä.

Kohteista on vuosien 2017 ja 2018 aikana laadittu tie- ja rakennussuunnitelmat. Suunnitelmia on esitelty 12.12.2017 Siilinjärvellä ja 13.12.2017 Lapinlahdella. Tilaisuuksissa alueen asukkailla on ollut mahdollisuus tutustua ratkaisuehdotuksiin ja antaa niihin palautetta ja parannusehdotuksia vielä ennen virallisen tiesuunnittelun julkaisemista.

Tiesuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 30 päivän ajan Siilinjärven ja Lapinlahden kunnissa maaliskuun ajan. Kunnat tiedottivat nähtävillä oloajasta kuntien ilmoitustauluilla sekä paikallislehdissä. Kesän 2018 aikana tiesuunnitelmaan on vielä tehty pieniä muutoksia meluaitasuojausten osalta. Tiesuunnitelmaan tulleista muutoksista on lähetetty kuulemiskirjeet niille kiinteistöjen omistajille, joita meluaitasuojaukset koskevat.

Liikennevirasto(1.1.2019 alk. Väylä) on antanut tiesuunnitelmalle 9.11.2018 hyväksymispäätöksen. Päivitetty tiesuunnitelma ja hyväksymispäätös on lähetetty Siilinjärven ja Lapinlahden kuntiin nähtäville. Kunnat ilmoittavat omilla ilmoitustauluillaan sekä paikallislehdissä nähtävillä oloajasta. Nähtävillä oloajan jälkeen tiesuunnitelma saa lainvoiman, jonka jälkeen päästään rakentamaan. Rakentaminen painottuu vuodelle 2019.

Hanke toteutetaan valtiovarainvaliokunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen kohdentamalla perusväylänpidon lisärahoituksella. Valtatie 5:n liittymäjärjestelyjen suunnitteluun ja rakentamiseen on käytettävissä 1,5 milj. euroa.

 

Sivu päivitetty 02.01.2019