Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä, tiesuunnitelma

Muuruveden kylätaajaman halki kulkeva maantie 5661 Muuruvedentie on kapea (7 m) ja tien rakenne on paikoin erittäin huonossa kunnossa. Tieosuuden liikennemäärä on 350–750 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kevyttä liikennettä tieosuudella on arviolta 200–350 kpl/vrk. Tievalaistus on heikkotehoinen ja maantieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Lisäksi näkemäolosuhteet liittymissä ovat monin paikoin puutteelliset.

Tiesuunnitelman päivitys tehdään vuoden 2020 aikana Kumpuniementieltä Juankosken maantielle 567 noin 1,7 km:n matkalla. Suunnitelmana on mm. parantaa maantietä 5661, saneerata tievalaistusta sekä toteuttaa kevyen liikenteen järjestelyjä. Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu rakennettavaksi maantien 5661 varteen välille Suotie–Papintie. Kirkonmäelle on kaavailtu ajoradalle noin 0,5 metrin madallusta, mikä parantaa näkemää etenkin Rantatien liittymässä.

Hanke ei vaaranna ympäristökohteita tai eläinlajeja. Suunnittelualueelta joudutaan kaatamaan muutamia mäntyjä. Tilavaraukset suunnitelmalle on huomioitu voimassaolevissa kaavoissa.

Hanke toteutetaan Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen yhteishankkeena. Valtion osuus rahoitetaan valtion talousarviossa osoitetulla erillisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,7 milj euroa. Rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa v. 2021 aikana.

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.02.2020