Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Mirko Juppi

  • 0295026720

Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27–Punahovintie, Iisalmi

Suunnittelukohde sijaitsee Koljonvirran länsipuolella Iisalmen kaupungissa. Tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita toteuttamalla kevyen liikenteen väylä Ylemmäisentien ja Porovedentien varteen.

Nykytila ja ongelmat

Porovedentien (mt 16173) itäpuolelle sijoittuu melko runsaasti asutusta. Tien pientareet ovat kapeat kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta. Suunnittelualueella liikennemäärä on keskimäärin n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita suunnittelemalla kevyen liikenteen väylä ja tievalaistus välille vt 27 – Punahovintie.  Ylivieska–Iisalmi-radan yli tulee erillinen kevyen liikenteen silta.

Hankkeen tilanne

Suunnittelutyöt käynnistyivät v. 2020 kesällä ja yleisötilaisuus järjestetään lokakuussa. Tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020 ja rakennussuunnitelma kevättalvella 2021.

Väylä rakennetaan Iisalmen kaupungin rahoituksella. Alustava toteutusajankohta on vuoden 2021 kesällä.