Vt 27 jalankulku- ja pyöräväylä välillä Riihitie - mt 7622 liittymä, Haapajärvi

Valtatien 27 jalankulku ja pyöräilyväylän suunnittelu on lähtenyt liikkeelle kevyen liikenteen yhteystarpeista kaupunkikeskustan ja maantien 7622 välisellä osuudella. Valtatien 27 varrella ei ole nykyisellään erillistä kevyen liikenteen väylää vaan kevyt liikenne kulkee valtatien päällystetyillä pientareilla.

Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä Haapajärvi – Pyhäjärvi tieyhteydellä. Suunnitteluosuudella valtatien 27 vuorokausiliikennemäärä on vuonna 2016 ollut noin 4 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 9 %.

Vuonna 2012 laaditussa Nivala-Haapajärvi liikenneturvallisuussuunnitelmassa on osoitettu tarvekevyen liikenteen väylälle valtatien varteen.

Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta muodostamalla jatkuva kevyen liikenteen yhteys keskustasta Kumisevan/ mt 7622 liittymän suuntaan läheiselle asuinalueelle sekä parantaa valtatien kevyen liikenteen ylityspaikkoja suunnittelujakson molemmissa
päissä.

Suunnittelujakson valaistus uusitaan kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.

Hanke käynnistyy todennäköisesti vuonna 2020.

Työmaa-alueelle ei rakenneta erillistä kiertotietä, vaan käytössä on koko ajan molempiin suuntiin vähintään 3,5 m leveät ajokaistat.

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 673 000 euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 13.08.2019