Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesano

  • 0295 038 359

Ylivieskan kaupunki

Kuntatekniikan päällikkö

Karoliina Mustonen

  • 044 4294 231

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Sanna Kaikkonen

  • 040 5957 160

Koskipuhdontien parantaminen välillä Myllytie - Palkkitie ja maantien 18188 (Koskipuhdontie) lakkauttaminen välillä Palkkitie - vt 27, Ylivieska

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut yhdessä Ylivieskan kaupungin kanssa katu- ja rakennussuunnitelman laatimisen Koskipuhdontielle välille Myllytie - Palkkitie.

Lisäksi laaditaan hallinnollinen tiesuunnitelma, jolla maantie 18188 (Koskipuhdontie) lakkautetaan yleisenä tienä välillä Palkkitie - vt 27 ja samalla ajoneuvoliikenteen liittymä katkaistaan valtatielle.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Koskipuhdontien eteläpuolelle välille Myllytie - Palkkitie suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie osin reunakivellä korotettuna ja osin erillisenä välikaistan taakse. Koskipuhdontien pääsuunta käännetään Palkkitielle. Koskipuhdontielle on esitetty rakennettavaksi hidasteita. Koskipuhdontien valaistus uusitaan välillä Myllytie - Palkkitie.

Hankkeen kustannusarvio on noin 0,4 milj. euroa (alv 0%). Hanke pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Hankesuunnitelmiin voi tutustua ja antaa niistä palautetta alla olevasta linkistä.

Karttakuva suunnitteluosuuksilta.