Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Antero Erkinjuntti

  • 0295 037 217

Welado Oy

Projektipäällikkö

Harri Maarala

  • 040 5769 096

Maanrakennus J. Päkkilä Oy

Vastaava työnjohtaja

Mikko Päkkilä

  • 040 5251 470

Vt 5 alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen järjestelyt, Kuusamo

Uuden alikulkukäytävän ja kevyen liikenteen väylän rakennustyöt ovat käynnistyneet Kuusamon keskustan pohjoispuolella valtatiellä 5.

Urakkaan sisältyy uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista noin 0,7 km matkalle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen valtatien 5 kohdalle. Lisäksi urakkaan sisältyy Järvenpääntien liittymäalueen parantaminen. Työalue sijaitsee välillä Meskusvaarantie - Evakkotaival.

Hankkeella parannetaan kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suunnittelualueen kartta.

Urakasta aiheutuvaa liikennehaittaa ei voi kokonaan välttää, mutta se pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan. Töiden toteuttamiseksi alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan kiertotie, jonne valtatien 5 liikenne rakennustöiden ajaksi ohjataan. Työmaa-alueen kiertotien kohdalla nopeusrajoitus tulee olemaan 30 km/h ja muilta osin 50 km/h.

Hankkeen kustannukset ovat noin 700 000 €.

Päätoteuttajana toimii Maanrakennus J. Päkkilä Oy. Työt valmistuvat lokakuussa 2020.