Mt 482 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Metelintie-Paksuniementie

Suunnittelualueeseen kuuluu Metelintien (kunnan kaavatie) ja yhdystien 4821 Paksuniementie välinen alue.  

Nykytila ja ongelmat

Metelin- ja Paksuniementieltä Rääkkylän keskustan suunnasta liittyvät yhdistetyt pyörätie ja jalkakäytävä maantien 482 Tolosenmäki–Rääkkylä liittymäalueille. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä ei jatku Tolosenmäki – Rääkkylätien varressa. Tällä hetkellä Metelintien ja Paksuniementien välillä pyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat käyttämään maantien kapeaa piennarta. Maantien tiekohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h ja vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 1257 ajoneuvoa.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tarkoituksena on suunnitella seututien 482 varteen Metelintien liittymästä Paksuniementien liittymään yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Liittymien välille suunnitellaan uusi tievalaistus ja valaistua osuutta jatketaan Kirkkotien liittymään. Hankkeen tarkoituksena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alueella.

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkastellaan risteysalueiden ajoradan ja liikenteenjakajien mitoitus sekä kulkuyhteydet linja-autopysäkeille.

Ajankohtaista

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kesäkuussa 2018. Suunnittelualueella on tehty mittaus- ja pohjatutkimustöitä heinä-elokuussa. Tiesuunnitelman yleisötilaisuus pidettiin Rääkkylän kunnantalolla10.10.2018. Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on lähetetty Rääkkylän kuntaan nähtävillä pitämistä varten.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kesällä 2019. Kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen on osoitettu 350 000 euron rahoitus valtion v. 2018 talousarviossa.

Sivu päivitetty 11.12.2018