Valtatie 12 riista-aidat Sastamalaan ja Nokialle

Valtatie 12 ohituskaistaosuuksia Sastamalan ja Nokian välillä aiotaan parantaa rakentamalla Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan kohdille riista-aidat. Myös yksityistiejärjestelyitä tehdään samassa yhteydessä.

Nokian ja Sastamalan välille rakennettavien valtatie 12 riista-aitojen suunnittelu on käynnistynyt. Sastamalassa Hyrkin ja Kärppälän ohituskaistaosuudet varustetaan uusilla riista-aidoilla, Nokian puolella Sarkolassa niitä suunnitellaan rakennettavaksi kahteen eri kohtaan.

Kartta uusien riista-aitojen sijainnista

Tavoitteena on parantaa valtatie 12 liikenneturvallisuutta lukuisten hirvi- ja peuraonnettomuuksien varalta.

Tässä vaiheessa valtatien ohituskaistojen kohdille ei kuitenkaan toteuteta keskikaiteita, eritasoliittymiä, risteyssiltoja eikä niihin liittyviä uusia tieyhteyksiä.

Hankkeeseen sisältyy myös yksityistiejärjestelyitä.

 

Toimenpiteiden laajuus kohteittain on seuraava:

  • Hyrkissä rakennettavan riista-aidan pituus on yhteensä 5 kilometriä. Rakennettavien yksityisteiden pituus on yhteensä noin 2,7 kilometriä.
  • Kärppälässä rakennettavan riista-aidan pituus on yhteensä 7,2 kilometriä. Rakennettavien yksityisteiden pituus on yhteensä noin 4,4 kilometriä.
  • Sarkolassa rakennettavan riista-aidan pituus on yhteensä 9,7 kilometriä. Rakennettavien yksityisteiden pituus on yhteensä noin 3,7 kilometriä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa. Rakennussuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2019. Puuston poisto on tarkoitus tehdä talvella 2018–2019. Yksityistiejärjestelyjen ja riista-aidan rakentaminen alkaa keväällä 2019. Hanke valmistuu syksyllä 2019.   

Sivu päivitetty 14.03.2019