Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Mikko Asunen

  • 0295 024 106

GRK Infra Oy

Rakennuspäällikkö

Sami Immonen

  • 050 414 7236

Ramboll Finland Oy

Rakennuttajakonsultti

Pietari Kousa

  • 040 147 6715

Uusia liikennejärjestelyitä Sarankulmaan

Liikennejärjestelyiden parantaminen ja niiden kanssa samanaikaisesti käynnistyvien keskuspuhdistamon jätevesilinjojen rakentaminen alkoi juhannusviikolla Tampereen ja Pirkkalan rajalla.   

Pirkanmaan ELY-keskus parantaa joukkoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennejärjestelyjä Tampereen ja Pirkkalan alueella Sarankulmassa ja Partolassa. Rakennustöitä tehdään Nuolialantiellä, Pereentiellä, Naistenmatkantiellä ja Ilmailunkadulla, sekä niiden yhteydessä olevilla kevyen liikenteen väylillä.

Liikennejärjestelyjen parantamista koskevien töiden yhteydessä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy rakentaa alueelle jätevesilinjoja. Samassa yhteydessä myös Pirkkalan kunnan jätevesilinjoja uusitaan. Lisäksi ELY-keskus korjaa nykyistä Naistenmatkantiellä olevaa ylikulkusiltaa.

Rakennustyöt vauhtiin juhannusviikolla

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen erityisesti Naistenmatkantien ja Nuolialantien risteysalueella sekä Naistenmatkatien ylikulkusillan kohdalla.

Rakennustöistä on haittaa liikenteelle ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Tarvittaessa työmaan kohdalla on käytössä alennetut nopeusrajoitukset ja työnaikaisia kaista- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin tehdään muutoksia rakennustöiden aikana.

Urakassa toteutettavat toimenpiteet on jaettu kahdelle vuodelle niukan rahoitustilanteen vuoksi. Vuoden 2019  rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa juhannusviikolla ja kestävät vuoden loppuun. Toisen vuoden rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020 ja valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sarankulmassa ja Partolan alueella tehtävistä liikennejärjestelyiden parantamisesta ja maanrakennustöistä vastaa Pirkanmaan ELY-keskus yhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkkalan kunnan sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 4 miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.