Pietarsaaren ja Kokkolan turvalaitteet

Käynnissä

Yhteystiedot

Väylä

Apulaisjohtaja

Maria Torttila

  • 029 534 3836
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylä

Projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Pietarsaaren ja Kokkolan turvalaitteet

Hankkeen nykytila

Uusimistarpeessa olevat turvalaitejärjestelmät sijaitsevat Pännäinen-Pietarsaari-rataosalla ja Kokkolan rautatieliikennepaikalla. Kokkolassa on vanhentunut ja tulevaisuuden tarpeisiin hankalasti muokattavissa oleva turvalaitejärjestelmä.

Pännäinen-Pietarsaari-rataosalla ei ole lainkaan turvalaitteita eikä junien kulunvalvontaa. Kokkolan turvalaitejärjestelmä ei täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Kokkolan turvalaitevarustelulla ei ole valmiutta ERTMS-järjestelmän käyttöönotolle. Kokkolan turvalaitejärjestelmän muutokset ovat hankalasti toteutettavissa ja pienetkin muutokset aiheuttavat merkittäviä taloudellisia panostuksia. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tarkoituksena korvata nykyinen Kokkolan turvalaitejärjestelmä kokonaisuudessaan ja varustella Pännäinen-Pietarsaari-rataosa turvalaitteilla. Hankkeessa tavoitteena on varmistaa kohteiden häiriötön käyttö ja parantaa turvallisuutta. Lisäksi mahdollistetaan ja varmistetaan pitkällä aikavälillä turvalaitejärjestelmän tekninen turvallisuus ja turvallinen junaliikenne. 

Hankkeen vaikutukset

  • Mahdollistaa turvallisen liikenteen jatkumisen
  • Mahdollistaa vähintään nykyisen kapasiteetin
  • Tulevien muutosten hallinta helpottuu
  • Tukee ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottoa 
     

Kustannukset

Kustannukset vuosina 2019-2022 12M€.

reaktionapit
Sivu päivitetty 31.10.2019