Hyppää sisältöön

Valtionavustus

Valtion varoista voidaan antaa avustusta sellaisen yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen,

  • jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai
  • joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt yksityistielain mukaisesti. Avustusta voidaan myöntää tien korjaamiseen tai kunnossapitoon, mutta ei uuden tien rakentamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös tiellä olevien rakenteiden, kuten siltojen tarpeisiin. Joskus huonokuntoisen sillan paras korjaustapa on sen uudelleen rakentaminen.

Perusteellinen kuvaus järjestelmästä sisältyy julkaisuun Yksityisteiden valtionavustukset (Traficom).

Valtionavustuksen saamiseksi tarvitaan kaksi päätöstä: ensinnäkin on todettava että lainmukaiset edellytykset ovat olemassa ja toisekseen on saatava varsinainen avustuspäätös, joka on harkinnanvarainen. Kumpaakin päätöstä on erikseen haettava, joskin hakemukset voidaan jättää samaan aikaan.

Valtionavun edellytykset

  • Jotta tien tai sillan parannushankkeelle voitaisiin myöntää valtionavustusta, on ensin todettava hankkeen valtionavustuskelpoisuus. Tämä tehdään hakemuksesta. Jos tie on jo aiemmin avustuskelpoiseksi hyväksytty, uutta hakemusta ei tarvita. Lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/yksityistiet
  • Jos tie täyttää säädöksissä esitetyt vaatimukset, ELY-keskus antaa päätöksen valtionavustuskelpoisuudesta. Varsinainen avustuspäätös (rahapäätös) voidaan tehdä tämän jälkeen.

Avustushakemus ja -päätös

  • Avustushakemus on jätettävä ELY-keskukseen ennen parannustyöhön ryhtymistä. Hakemuksen liitteinä esitetään suunnitelma, kustannusarvio sekä työselitys tai laatuvaatimukset. Kustannuksina hyväksytään rakennuskustannusten lisäksi myös suunnittelusta, työn valvonnasta sekä lausuntojen ja lupien hakemisesta syntyvät kustannukset.
  • Jos ELY-keskus hyväksyy hakemuksen, mahdollisesti muutettuna, se myöntää avustuksen, joka voi olla jopa 75 % suunnittelu-, rakentamis- ja valvontakustannuksista. Avustus myönnetään prosenttimääräisenä toteutuneista kustannuksista, joita kuitenkin hyväksytään enintään kustannusarviossa esitettyyn summaan asti.