Hyppää sisältöön

Lupa-asiat

Rakennuslupa

Jos korjaustyö on laajahko, esimerkiksi koko sillan kannen uusiminen, saatetaan tarvita rakennuslain mukainen toimenpidelupa, joka on maksullinen. Luvan tarpeellisuus selvitetään parhaiten kunnan rakennustarkastajalta.

Lupa vesistöön rakentamiseen

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen.

Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

Lisätietoa löydät tästä linkistä