Hyppää sisältöön

Kunnossapito

Sillan tarkastuksesta, hoidosta ja kunnostuksesta on annettu ohjeita julkaisussa "Yksityisten teiden kunnossapito" TIEL 2230053 Helsinki 1999.

Tiekunta on vastuussa sillan kunnon säilymisestä. Jatkuvan tarkkailun lisäksi suositellaan silta-asiantuntijan tekemää tarkastusta 5-10 vuoden välein. Tietoja pätevistä sillantarkastajista saa mm. ELY-keskuksen siltainsinööriltä.