Hyppää sisältöön

Yksityisteiden sillat

Tässä annetaan ohjeita yksityisteiden siltojen suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa varten. Ohjeet on laadittu valtionapua hakevien yksityistiekuntien opastukseksi, mutta monilta osiltaan ne sopivat kaikkien yksityisteiden siltahankkeissa sovellettaviksi.

Yleisohjeet valtionavusta on annettu julkaisussa Yksityisteiden valtionavustukset (Traficom), jota tässä esitetyt näkökohdat täydentävät.

Yksityistiet voivat saada avustusta muistakin lähteistä, esimerkiksi kunnilta. Yllä mainitussa julkaisussa on tästä tietoja.

Kun tarve rakentamiseen tai korjaamiseen on todettu, yksityistien siltahanke etenee pääpiirteissään seuraavasti:

1. Valtionavustus

2. Lupa-asiat

3. Suunnittelu

  • Suunnittelijan valinta
  • Alustava suunnittelu
  • Lopullinen suunnittelu

4. Rakentaminen

5. Kunnossapito

 Riittäisikö sillan sijasta rumpu? Ks. ohjekortteja rumpujen tekemisestä ja hoidosta.