Hyppää sisältöön

Taitorakennerekisterin käyttäjäkoulutukset

Keväällä 2022 järjestettiin Taitorakennerekisterin muokkaajakoulutuksia. Kurssitarjotin piti sisällään Peruskurssin sekä Siltamuokkaaja-, Vesirakennemuokkaaja- sekä Tunnelimuokkaajakurssin etänä Teams-sovelluksella. Tämän sivun tiedot käsittelevät jo pidettyjä kursseja.

Aiemmin pidetyt kurssit


 

Rakenneluokkakohtaisista muokkaajaoikeuksien jakautumisesta (kurssivaatimuksista) kerrotaan Rakenteiden suunnittelijat ja tarkastajat-sivulla.

HUOM. Syksyllä 2021 Taitorakennerekisterin Peruskurssille osallistuneet voivat osallistua vuonna 2022 rakenneluokkakohtaisille muokkaaja-kursseille (Silta-, Vesirakenne- ja Tunnelimuokkaaja) osallistumatta uudelleen Peruskurssille tänä vuonna.

HUOM. Mikäli osallistuit syksyllä 2021 Taitorakennerekisterin Siltamuokkaaja-kurssille ja haluat nyt uusia kurssin hyväksyttävästi, niin ilmoittaudu suoraan Siltamuokkaaja-kurssin yhteyshenkilöille.

Kurssipäivien ajankohdat ja pääpiirteiset sisällöt ovat:

Peruskurssi

Ajankohta: 14.03.2022 klo 8.30-15.45

Tietoja kurssista:

 • Tämä kurssi ei pelkästään anna Taitorakennerekisteriin muokkausoikeuksia, mutta antaa tietoa ja oppia esim. hakujen tekoon sekä rakennejoukkojen laatimiseen
 • Toteutetaan etänä (Teams- sovellus). Vahva suositus minimilaitteistoksi on kannettava tietokone+ erillisnäyttö.
 • Käydään läpi Taitorakennerekisterin toiminnot ja sisältö, sisältää hieman harjoituksia päivän aikana.
 • LX-tunnus pitää olla hankittuna ennen Peruskurssille osallistumista.
 • Pelkän Peruskurssin käyvät osallistuvat klo 8.30-13.45
 • Siltamuokkaaja- kurssille tulevat osallistuvat klo 8.30-15.45

HUOM! Taitorakennerekisteriin on haettavissa myös Katselija-rooli, jolla Taitorakenteiden tietoja pääsee selaamaan. Katselija-roolilla ei pysty muokkaamaan eikä viemään tietoa (ei dokumentteja, ei valokuvia…)

Vesirakennemuokkaaja-kurssi

Ajankohta (yksi päivä/ osallistuja, molemmat päivät ovat samansisältöisiä):

 • 16.03.2022 klo 8.00-16.00
 • 23.03.2022 klo 8.00-16.00

Tietoja kurssista:

 • Tälle kurssille tulee osallistua jokaisen, joka haluaa muokata vesirakenteita Taitorakennerekisterissä eli myös heidän, joilla on tällä hetkellä muokkausoikeus. Tietosisällöt ovat uudistuneet merkittävästi ja tämän johdosta koulutukseen pitää osallistua sekä tarkastajien että suunnittelijoiden, jotka haluavat muokata tietosisältöä Taitorakennerekisterissä tulevaisuudessa.
 • Sisältää lopputentin + harjoitustehtävän. Tentti suoritetaan kurssin jälkeen n. kahden viikon päästä nettitenttinä ja harjoitustyöhön annetaan kurssilla n. kahden viikon palautusaikataulu.
 • Vesirakennemuokkaaja-kurssille osallistuminen + tentin hyväksytty suoritus + harjoitustehtävän tekeminen hyväksytysti ovat edellytys Taitorakennerekisterin Vesirakennemuokkaaja-rooliin. Tällä roolilla voi muokata merimerkkien, laitureiden, sulkujen, patojen tai rantamuurien perustietoja ja rakennekuvauksia sekä viedä dokumentteja ja päivittää ylläpito- tapahtumia jne.
 • Vesirakennemuokkaaja-rooli on edellytys Väyläviraston taitorakenteiden tarkastaja (Vesirakenteet) -kurssille osallistumista varten.
 • Peruskurssi pitää olla käytynä ennen Vesirakennemuokkaaja- kurssille osallistumista. Poikkeuksena henkilöt, joilla on voimassa oleva vesirakenteiden muokkausoikeus, niin heidän ei tarvitse Peruskurssille osallistua.
 • Kurssin luentojen aiheina on mm. vesirakenteiden perustiedot, rakenteiden geometriat, rakennetiedot (rakennekuvaus, tietosisällöt tarkkuuksineen, standardit jne.).
 • Ennen kurssille tuloa on syytä perehtyä Väyläviraston ohjeeseen ”Taitorakenteiden tiedon käsittely LO36/2018” ja tutustua vesirakenteiden tietosisältöön Taitorakennerekisterissä.

Siltamuokkaaja-kurssi

Ajankohta: 30.03.2022 klo 8.30-16.00

Tietoja kurssista:

 • Sisältää lopputentin + harjoitustehtävän. Tentti suoritetaan kurssin jälkeen n. kahden viikon päästä nettitenttinä ja harjoitustyöhön annetaan kurssilla n. kahden viikon palautusaikataulu.
 • Siltamuokkaaja-kurssille osallistuminen + tentin hyväksytty suoritus + harjoitustehtävän tekeminen hyväksytysti ovat edellytys Taitorakennerekisterin Siltamuokkaaja-rooliin. Tällä roolilla voi muokata siltojen/rautatierumpujen/tukimuurien/meluesteiden perustietoja, rakennekuvauksia, viedä dokumentteja, päivittää ylläpito- tapahtumia jne.
 • Siltamuokkaaja- rooli on edellytys Väyläviraston taitorakenteiden tarkastaja (sillat)- kurssille osallistumista varten.
 • Peruskurssi pitää olla käytynä ennen Siltamuokkaaja- kurssille osallistumista.
 • Kurssin luentojen aiheina mm. sillan perustiedot, rakenteen geometria sillalla ja tukimuurilla, alusrakenteiden geometria, rakenteen väyläosoitteet teillä ja rautateillä, rakennetiedot (rakennekuvaus, tietosisällöt tarkkuuksineen, siltojen Sil- standardit, tukimuurien standardit jne), rautatierumpujen tietosisällöt, hieman tukimuurien perusteita Taitorakennerekisterissä jne.
 • Ennen kurssille tuloa on syytä perehtyä Väyläviraston ohjeeseen ”Taitorakenteiden tiedon käsittely LO36/2018” ja tutustua siltojen tietosisältöön Taitorakennerekisterissä.

Tunnelimuokkaaja-kurssi

Tunnelimuokkaaja-kurssi järjestetään uusille muokkaajille to 2.6. (koko päivän) ja vanhoille muokkaajille kertauskurssi ti 7.6. iltapäivällä. Kurssit järjestetään etäyhteydellä.

Kursseilla käytetään toukokuussa 2022 julkaistua tunneleiden standardikuvausta (linkki)

Tunnelimuokkaaja-kurssi

2.6.2022 klo 8:30-16:00 

Kurssista lyhyesti:

 • Kurssi on suunnattu kaikille tunneleiden rakennetietoja Taitorakennerekisterissä käsitteleville henkilöille, esimerkiksi tunneleiden omistajille, hallinnoijille, rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kunnossapitäjille.
 • Kurssi sisältää luennot, lopputentin ja harjoitustehtävän. Tentti suoritetaan kurssin jälkeen n. kahden viikon päästä nettitenttinä ja harjoitustyöhön annetaan kurssilla n. kahden viikon palautusaikataulu.
 • Tunnelimuokkaaja-kurssille osallistuminen + tentin hyväksytty suoritus + harjoitustehtävän tekeminen hyväksytysti ovat edellytys Taitorakennerekisterin Tunnelimuokkaaja-rooliin. Tällä roolilla voi muokata tunneleiden perustietoja, rakennekuvauksia, viedä dokumentteja, päivittää ylläpito- tapahtumia jne.
 • Kurssin luentojen aiheina ovat mm. tunnelin perustiedot, geometria, tapahtumat elinkaaren aikana ja rakennetiedot (mm. rakennekuvaus ja tietosisällöt tarkkuuksineen) ja mallirakenteet. Kurssilla käytetään uutta tunnelin standardikuvausta.
 • Peruskurssi pitää olla käytynä ennen Tunnelimuokkaaja-kurssille osallistumista. Peruskurssia ei tarvitse käydä uudelleen, jos henkilö on suorittanut peruskurssin syksyllä 2021 tai keväällä 2022.
 • Tunnelimuokkaaja-rooli on edellytys Väyläviraston taitorakenteiden tarkastaja (tunnelit)-kurssille osallistumista varten

Tunnelimuokkaaja-kertauskurssi

7.6.2022 klo 13:00-16:00 

Kurssista lyhyesti

 • Kurssi on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on jo Taitorakennerekisterissä tunnelimuokkaaja-rooli. 
 • Kertauskurssin käynti on edellytys sille, että tunnelimuokkaaja-rooli säilyy Taitorakennerekisterissä
 • Kurssilla esitellään uusi Tunnelin standardikuvaus sekä tunneleiden tietosisältöön tulleet päivitykset. 
 • Kurssiin sisältyy lyhyt lopputentti.

Edellä olleiden kurssipäivien etäyhteyden osallistumislinkki ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ennen kyseistä tilaisuutta.

Muistutus! Alkusyksystä 2022 on tulossa Taitorakenteiden tarkastaja-kursseja. Ne koostuvat yleisestä päivästä, rakenneluokkakohtaisesta päivästä (Silta tai Vesirakenteet tai Tunnelit tai kaikki edellä mainitut), maastoharjoituksista, maastokokeista, teoriakokeesta jne. Tarkemmat uutiset, sisällöt ja ilmoittautumiset julkaistaan myöhemmin.