Rakenteiden tarkastajat

Taitorakenteiden kuntoa seurataan säännöllisin tarkastuksin. Tarkastusten avulla varmistetaan rakenteiden turvallisuus ja rakenteiden korjaustoimenpiteet voidaan ajoittaa oikein. Hyväksytyt sillantarkastajat, tunnelirakenteiden tarkastajat ja vesirakenteiden tarkastajat ovat Väyläviraston tarkastustoimintaan koulutettuja asiantuntijoita ja he ovat suorittaneet taitorakenteiden tarkastajakurssin hyväksytysti. Hyväksynnän voimassaolo edellyttää osallistumista Väyläviraston tarkastajille järjestämiin jatkokoulutuksiin. Tarkastustiedot tallennetaan Taitorakennerekisteriin.

Yritykset, joiden vastuuhenkilöillä on taitorakenteiden tarkastajien pätevyyksiä

Yritys

Sillantarkastukset

Vesirakenteiden tarkastukset

Tunnelirakenteiden

tarkastukset

A-Insinöörit

x

x

x

AFRY Finland Oy

x

x

x

Contesta Oy

x

x

x

Destia

x

x

 

FCG Oy

 

x

 

Insinööritoimisto Ponvia Oy

x

x

x

Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy

x

 

x

Kiwa

x

x

x

Meritaito Oy

x

x

 

Rakennetarkastus M Oy

x

 

 

Ramboll

x

x

x

Rocplan

 

 

x

Siltainsinöörit TH Oy

x

 

 

Sitowise

x

x

x

Skanska Infra Oy

x

 

x

Sweco

x

x

x

Tensicon Oy

 

x

 

Trimcon Oy

x

x

 

Vahanen

x

x

x

Welado Oy

x

x

 

VRT Finland Oy

x

x

 

WSP

x

x

x

YIT

 

 

x

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 31.01.2020