Rakenteiden tarkastajat

Taitorakenteiden kuntoa seurataan säännöllisin tarkastuksin. Tarkastusten avulla varmistetaan rakenteiden turvallisuus ja rakenteiden korjaustoimenpiteet voidaan ajoittaa oikein. Hyväksytyt sillantarkastajat, tunnelirakenteiden tarkastajat ja vesirakenteiden tarkastajat ovat Liikenneviraston tarkastustoimintaan koulutettuja asiantuntijoita ja he ovat suorittaneet taitorakenteiden tarkastajakurssin hyväksytysti. Hyväksynnän voimassaolo edellyttää osallistumista Liikenneviraston tarkastajille järjestämiin jatkokoulutuksiin. Tarkastustiedot tallennetaan Taitorakennerekisteriin.

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.03.2018