ROK Turvalaiteasentajan pätevyys (Tas)

Koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia käytössä olevien turvalaitteiden asennustöissä sekä turvalaitteisiin kohdistuvissa huolloissa ja viankorjauksissa.

Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinnon omaava henkilö voi hakea Turvalaiteasentajan pätevyyttä (Tas) suoritettuaan Turvalaiteasentajan koulutusohjelman teoriaosuuden sekä siihen kuuluvan näytön.

Ennen koulutukseen ilmoittautumista on oppilaan ja hänen työnantajansa on varmistettava, että oppilas täyttää koulutusohjelmakohtaiset kelpoisuusvaatimukset.

Koulutuskielenä on suomen kieli.

Lähtövaatimukset koulutusohjelmaan osallistumiseen

Peruskoulutus:
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto.

Sähköisten turvalaitteiden osalta pätevyysvaatimuksissa noudatetaan voimassa olevaa sähköturvallisuuslakia ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä muutoksineen.

Työkokemus:
Vähintään 3 kuukautta ohjattua harjoittelua turvalaitetöistä turvalaiteasentajan pätevyyden omaavan henkilön opastuksessa.

Muut vaatimukset:
Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
Työturvallisuuskortti
Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)

Jännitetyöpätevyys

Lisäksi ennen pätevyyden hakemista tulee suorittaa Liikenneviraston Junankulunvalvonnan (JKV) perusteet -kurssi.

Ennakkotehtävä

Ennen koulutusohjelmaan osallistumista tulee oppilaan suorittaa oppilaitoksen antamat ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät sisältävät kysymyksiä ja tehtäviä Rautatieturvalaitteet kirjasta sekä Radanpidon teknisistä ohjeista (RATO).

Liikennevirasto laatii ennakkotehtävät koulutuslaitoksille.

Kertauskoulututukset

Kertauskoulutusten pääsyvaatimuksena on työnantajan myöntämä voimassaoleva työpätevyys ja koulutuslaitoksen antama hyväksytysti suoritettu suunnattu koulutus.

Koulutuslaitokselle tulee toimittaa tarvittavat todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Koulutuksen aikataulu

Peruskoulutus toukokuu 2018 (10 päivää)

Kertauskoulutus toukokuu 2018 (1 päivä)

Mitä koulutus pitää sisällään? 

Koulutus on monimuotoista ja koostuu perehdytyksestä, teoriaopetuksesta ja harjoittelusta Liikenneviraston oppimisympäristössä sekä osaamisen varmistamisesta. Teoriaopetus ja työharjoittelu toteutetaan Liikenneviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa osoitteessa Hallituskatu 19, 45100 Kouvola.

Koulutuksen materiaali ja ohjaus

Koulutuksessa käytetään Liikenneviraston Eerokki -verkko-oppimisympäristöä ja erikseen jaettavaa materiaalia. Asiasta tarkemmin koulutuksen alussa.

Hinta

Peruskoulutus  4 000 €

Kertauskoulutus 400 €

Esitetyt hinnat ovat 0 % alv. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Maksuehto 14 päivää netto. Laskutus tapahtuu koulutuksen jälkeen.Hintojen muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti sähköisellä ilmoittautumisella 13.4.2018 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen https://www.webropolsurveys.com/S/2812EEEF45BBD6C5.par

Kevään 2018 pilot-koulutusten osallistujamäärä peruskoulutuksessa 10 henkilöä ja kertauskoulutuksessa 10 henkilöä. Osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Koulutuksen yhteyshenkilöt

 

Koulutuksen sisältö

Proxion Plan Oy

Marko Varpunen, marko.varpunen@proxion.fi, 040 187 3456.

 

Liikennevirasto
Toiminnanjohtaja Miia Asikainen, puh. 040 5580 678, miia.asikainen@liikennevirasto.fi
Projektipäällikkö Janne Tuovinen, puh 040 0785 539, janne.tuovinen@liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.06.2018