ROK Rataturva

Koulutusohjelman tavoitteet ja kohderyhmä

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Rataturva) vaaditaan henkilöitä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Liikenneviraston luvan.

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat.

Koulutuskielenä on suomen kieli.

Lähtövaatimukset koulutusohjelmaan osallistumiseen

Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Osallistujalta ei edellytetä työkokemusta rautatiealueella tehtävistä töistä.

Koulutuksen aikataulu

Toukokuu.2018

 

Mitä koulutus pitää sisällään? 

Koulutus on monimuotoista ja koostuu perehdytyksestä, teoriaopetuksesta Liikenneviraston oppimisympäristössä sekä osaamisen varmistamisesta. Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Rataturva-pätevyys.Teoriaopetus toteutetaan Liikenneviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa osoitteessa Hallituskatu 19, 45100 Kouvola.

Koulutuksen materiaali ja ohjaus

Koulutuksessa käytetään Liikenneviraston Eerokki -verkko-oppimisympäristöä ja erikseen jaettavaa materiaalia. Asiasta tarkemmin koulutuksen alussa.

Hinta

Koulutus 200 €

Esitetyt hinnat ovat 0 % alv. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Maksuehto 14 päivää netto. Laskutus tapahtuu koulutuksen jälkeen. Hintojen muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti sähköisellä ilmoittautumisella 13.4.2018 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen https://www.webropolsurveys.com/S/2812EEEF45BBD6C5.par

Kevään 2018 pilot-koulutusten osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Kurssin johtaja

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO
Timo Ahola, puh 040 4899 418, [email protected]

Opiskelijapalvelut, neuvonta ja asiakirjat
koulutusassistentti Eija Pohjola, puh 040 4831 909, [email protected]

Koulutuksen sisältö
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO
Timo Ahola, puh 040 4899 418, [email protected]

Liikennevirasto
Toiminnanjohtaja Miia Asikainen, puh. 040 5580 678, [email protected]
Projektipäällikkö Janne Tuovinen, puh 040 0785 539, [email protected]