Kouluttajakoulutus ROK Pedapakki 1 & 2

Haluatko kehittyä kouluttajana? Pedapakki-koulutukset vahvistavat osaamistasi ja auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan entistä toimivampaa koulutusta. Pedapakki koulutukset tulevat olemaan osa Liikenneviraston työpätevyyskoulutusten kouluttajapätevyysvaatimuksia. Tervetuloa mukaan päivittämään osaamistasi!

Kohderyhmä

Liikenneviraston alaisen Ratateknisen oppimiskeskuksen kouluttajat.

Paikka
Kouvola Ratatekninen oppimiskeskus sekä Eerokki-oppimisympäristö.

Hinta

Pedapakki I 500 €

Pedapakki II 500 €

Esitetyt hinnat ovat 0 % alv. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Maksuehto 14 päivää netto. Laskutus tapahtuu koulutuksen jälkeen.Hintojen muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla 6.4.2018 mennessä osoitteeseen: [email protected]

Ilmoittautumiseen liitettävät tiedot:

Nimi

Nimike/tehtävä

Organisaatio

Mihin koulutukseen henkilö on ilmoittautumassa:

- Pedapakki I

- Pedapakki II

- Pedapakki I ja II

Lisätiedot koulutuksesta:

Osallistuja saa todistuksen hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta.

Pedapakki-opinnot ovat hyväksiluettavissa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kunkin opettajakorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. HAMK Ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakeuduttaessa tästä koulutuksesta voi saada pisteitä (hakuvaiheen pisteytys); pisteytys vahvistetaan vuosittain.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Kouluttaja
Lehtori Anita Eskola-Kronqvist, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koulutuksen sisältö

koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo [email protected], 050 575 9023

Toteutuksen osalta
toiminnanjohtaja Miia Asikainen [email protected], 029 534 3815

 

PEDAPAKKI 1 (2 op)

Toteutus

Kaksi (2) lähipäivää 24.4. ja 16.5.2018 (á 6-7 h).

Lähipäivissä toimintamuotoina ovat alustukset ja osallistavat toiminnalliset menetelmät. Lähipäivien välillä osallistujien itsenäistä, soveltavaa työskentelyä eROK-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Tavoitteet

 • Tunnistaa oma opettajuus, sen vahvuudet ja kehittämiskohteet.
 • Tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat opiskelijan oppimiseen ja koulutuksen suunnitteluun.
 • Lisätä osallistujan pedagogisia valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulutusta.

 

Kouluttaja

Lehtori Anita Eskola-Kronqvist, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

1. päivä

Minä opettajana

 • opettajan työn arvot ja eettiset periaatteet
 • oman opettajuuden tutkiskelua
 • hyvän kouluttajan ominaisuudet

Oppimisen ja ohjaamisen keskeisiä lähtökohtia

 • ihmiskäsitys
 • oppimiskäsitys
 • oppiminen ja asiantuntijuus

Pedagogisia malleja

Erilaiset oppimisympäristöt

Erilaiset oppijat: oppimistyylit, oppimisstrategiat

Aikuinen oppijana

 2. päivä 

Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu

 • oppimisprosessin suunnittelu ja siihen
 • vaikuttavat tekijät (pitkä/lyhyt koulutus)
 • opetusmenetelmät ja niiden valintaan vaikuttavat tekijä

Arviointi

suunnittelu

oppimisen ja osaamisen arviointi

itsearviointi

vertaisarviointi

palaute ja sen merkitys oppimiseen

Työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus työpaikalla 

 

PEDAPAKKI 2 (1 op)

Toteutus
Kaksi lähipäivää: 29.5. ja 30.5.2018 (á 6 - 7 h).

Lähipäivissä toimintamuotoina ovat alustukset ja osallistavat toiminnalliset menetelmät. Lähipäivien välillä osallistujien itsenäistä, soveltavaa työskentelyä eROK-oppimisympäristöä hyödyntäen.

Tavoitteet

 • Kehittää kouluttajan kykyä huomioida opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja ottaa ne huomioon opetuksessaan.
 • Tiedostaa monikulttuurisuuden merkitys ja vaikutus oppimiseen.
 • Syventää kouluttajan tietoisuutta hiljaisen tiedon hyödyntämisestä työyhteisössä.
 • Vahvistaa kouluttajan identiteettiä yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Kouluttaja

Lehtori Anita Eskola-Kronqvist, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

1. päivä

Oppimisvaikeudet

 • yleistä oppimisvaikeuksista
 • aikuisten oppimisvaikeudet
 • kielellinen erityisvaikeus
 • hahmotusvaikeus
 • tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeudet
 • motoriset erityisvaikeudet

Opettajan oma osaaminen monikulttuurisessa opetuksessa ja ohjauksessa

 • tiedot
 • taidot
 • asenne
 • opiskelijan huomioiminen monikulttuurisessa opetustilanteessa

 

2. päivä

 • Taidon oppiminen
 • Kouluttaja organisaationsa edustajana
  • kouluttajan esiintymisen perussäännöt
 • Opettajien väinen tiimityö
 • Hiljainen tieto ja sen jakaminen

 

Tähän esite