Hyppää sisältöön

Tietoa Väyläviraston käytännöistä

Väylävirasto asettaa infrahankkeissa käyttämilleen materiaaleille (rakennustuotteet ja tarvikkeet) laatuvaatimukset, jotka materiaalitoimittajan tulee täyttää. Väylävirasto ylläpitää luetteloita tietyistä rakennustuotteista ja tarvikkeista, joiden on todettu täyttävän Väyläviraston kyseiselle rakennustuotteelle tai tarvikkeelle asettamat laatuvaatimukset. Luetteloiden ylläpitäminen ei ole pakollista, vaan luetteloiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Näiden luettelossa olevien rakennustuotteiden ja tarvikkeiden lisäksi markkinoilla voi olla rakennustuotteita ja tarvikkeita, jotka myös täyttävät Väyläviraston laatuvaatimukset. Väyläviraston infrahankkeissa ei ole välttämätöntä käyttää rakennustuotetta tai materiaalia, joka löytyy luettelosta, vaan mikä tahansa laatuvaatimukset täyttävä rakennustuote tai tarvike käy. 

Luetteloita Väyläviraston käyttöön soveltuvista materiaaleista ei päivitetä jatkuvasti, vaan tiedot saattavat päivittyä viiveellä. Ajankohtaisen tiedon Väyläviraston käyttöön soveltuviksi arvioiduista eli asetetut laatuvaatimukset täyttävistä materiaaleista voi tarvittaessa tarkistaa ao. luettelon yhteyshenkilöltä.