Hyppää sisältöön

Ohjeet ja yhteystiedot materiaalitoimittajille

Materiaalitoimittajan halutessa vaatimuksenmukaisuuden arviointia jonkin tietyn rakennustuotteen tai tarvikkeen osalta tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä ao. ohjeen yhteyshenkilöön (mainitaan ohjeen etusivulla). Materiaalitoimittajan tulee vaatimuksenmukaisuuden arvioimiseksi toimittaa Väylävirastoon hakemus, jonka liitteeksi tulee tekninen eritelmä ja muut arvioinnin kannalta oleelliseksi katsotut dokumentit.

Mikäli ohjeen yhteyshenkilöä ei ole mainittu, voi lisätietoja kysyä myös ko. ohjekokonaisuudesta vastaavalta henkilöltä (mainitaan ohjeluettelossa ohjekokonaisuuden otsikon yhteydessä).