Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Suomen valtio (Liikennevirasto) on 13.4.2017 päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen säännölliselle lentoliikenteen reitille lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008  16 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Velvoite koskee ajalla 8.1.2018 ─ 18.12.2020 harjoitettavaa aikataulunmukaista liikennöintiä Helsingistä Savonlinnaan.

Tarjouskilpailun tarkoituksena on ostaa säännöllistä lentoliikennettä vuosina 2018 - 2020 Savonlinnan kaupungin ja Helsingin kaupungin välille. Ostoliikenteen ostajina ovat Liikennevirasto ja Savonlinnan kaupunki.

Tarjousten on oltava perillä Liikennevirastossa viimeistään tarjouspyynnön kohdassa 12 ilmoitettuna päivänä kello 16.15. Kirjekuoreen on merkittävä viite: ”Tarjous: Savonlinnan lentoliikenne 8.1.2018 – 18.12.2020, LIVI/1924/07.00.01/2017

Lisätietoa tarjouskilpailun yksityiskohdista antaa lakimies Pekka Kouhia 19.7.2017 ja 2.-18.8.2017. pekka.kouhia@liikennevirasto.fi

Tarjouspyyntödokumentit liitteineen (zip-tiedosto)

Lisäkirje 1 (lisätty sivuille 24.8.2017)

Lisäkirje 2 (lisätty sivuille 29.8.2017)

Operating Scheduled Air Services

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.08.2017