Maanteiden hoitourakat 2019-2024

Maanteiden hoitourakat 2019-2024 kilpailuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 5§:n 6-kohdan mukaisesti. Hankintasopimuksen valittavan toimijan kanssa tekee hankinta-alueen ELY-keskus.

Alla ladattavina tiedostopaketteina maanteiden hoitourakoiden tekniset ohjeet (yhteiset):

  1. Kunnossapidon laatuvaatimukset ja työselitykset
  2. Kuntoluokitusohjeet
  3. Siltojen hoitoa koskevat ohjeet
  4. Liikennettä, liikennejärjestelyjä ja turvallisuutta koskevat ohjeet, päivitetty 26.11.2018
  5. Maastopalvelua koskevat määräykset ja ohjeet, päivitetty 26.11.2018

 

Tarjoajien soveltuvuus arvioidaan ESPD-vakiolomaketta käyttäen. Yhteinen ohje ESPD-lomakkeen täyttämiseen löytyy täältä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.11.2018