Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Mikko Himmi

  • 0400-785092

Rataverkon palvelun tarjonta

Valtion rataverkon palvelupaikat

Kesäkuussa 2019 voimaan tulleen Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 mukaisesti Väylävirasto julkaisee tällä verkkosivulla linkit valtion rataverkolla sijaitsevien palvelupaikkojen ylläpitäjien laatimiin palvelupaikkakuvauksiin.

Aviapoliksen asema

Espoon asema

Imatran keskusasema

Jyväskylän matkakeskus

Kannelmäen asema

Kivistön asema

Lapinlahden asema

Louhelan asema

Malminkartanon asema

Martinlaakson asema

Myyrmäen asema

Pasilan asema

Pohjois-Haagan asema

Senaatin Asema-alueet Oy:n asemarakennukset 

Teräspyörä-Steelwheel Oy, Kouvola

Vaasan asema

Varkauden keskusliikenneasema

VR Yhtymä Oy:n asemarakennukset

Väyläviraston tarjoamien palvelujen palvelupaikkakuvaukset löytyvät Rautateiden verkkoselostuksesta.

Yksityisraiteistoilla sijaitsevat palvelupaikat

Mikäli yksityisraiteiston rataverkon haltija ei julkaise verkkoselostusta, raiteistolla sijaitsevien palvelupaikkojen kuvaukset julkaisee Väylävirasto.

 

 

 

Palvelupaikan kuvauksen tuottaminen

Rail Net Europe on julkaissut palvelupaikan kuvauksen mallipohjan.  Lomake on saatavilla myös suomenkielisenä.

Valtion rataverkolla sijaitsevien palvelupaikkojen ylläpitäjien on toimitettava Väylävirastolle ajantasaiset palvelupaikkakuvaukset tai linkit niihin vuosittain marraskuun loppuun mennessä. 

Jos rataverkon haltija, jonka verkkoon palvelupaikka on yhteydessä, on jätetty verkkoselostuksen julkaisuvaatimuksen ulkopuolelle direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan 3 tai 4 kohdan mukaisesti, palvelupaikan ylläpitäjän on toimitettava palvelupaikkakuvaus tai linkki siihen pääasialliselle rataverkon haltijalle eli Väylävirastolle.

Palvelupaikan ylläpitäjien tulee pitää palvelupaikan kuvaukset ajan tasalla.

Väylävirastoon voi olla yhteydessä lisätietojen saamiseksi.

EU-komission rahoittamassa hankkeessa kehitetään rautatiekuljetuksille tarjottavien palvelujen tiedot kokoavaa yhteistä web-portaalia, jonka luonnokseen voi tutustua osoitteessa http://railfreightlocations.eu/