Yhteystiedot

Tapio Raaska

  • 029 534 3867

Muut älypuhelimet

Rautateiden turvallisuuteen liittyvä puheviestintä siirretään pois kansallisesta RAILI- (GSM-R) radioverkosta.

Vaihtotyönjohtajien ja liikenteenohjauksen sekä ratatyöstä vastaavien ja liikenteenohjauksen välisessä puheviestinnässä pyritään luomaan edellytykset VIRVEn lisäksi myös kaupallisten verkkojen käyttämiselle kirjautumista helpottavan sovelluksen avulla alkaen syksyllä 2017.

Yksityiskohtaiset menettelyt ja ohjeet ovat tekeillä.