Yhteystiedot

Käyttöoikeushakemukset ja käyttöoikeuksiin liittyvät kysymykset: [email protected]

Järjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset (mm. hankkeiden perustaminen, poikkeamien ilmoittaminen) ja kehitysehdotukset: [email protected]

TURI-järjestelmän vikailmoitukset: [email protected]

Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TURI

Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TURI on osa Väyläviraston turvallisuusjohtamista. TURI on käytössä sekä Väyläviraston että ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen (ELY-L) hankkeiden ja urakoiden turvallisuuspoikkeamien seurannassa ja poikkeamatiedon hallinnassa. Tietojen keräämisen myötä voidaan löytää kehityskohteita ja tunnistaa toistuvia tapahtumia, minkä perusteella turvallisuustyötä voidaan kohdistaa. Turvallisuuden tilannekuvan selvittämisen pohjalta voidaan myös tunnistaa turvallisuustilanteessa tapahtuvia muutoksia ja edistää Väyläviraston toimintojen jatkuvaa kehittämistä.

TURI perustuu hankkeille ja urakoille. Väylänpidossa ne vastaavat usein väylähankkeita, mutta ne voivat olla myös suunnittelu- ja kunnossapitotöitä, muita maastotöitä tai toimintoja ja ehdotuksia. Ennen vaarojen kirjaamista tai poikkeamien ilmoittamista, on TURIin perustettava hanke ja sen alle vähintään yksi urakka sekä annettava käyttäjille tarvittavat hanke- tai urakkaoikeudet.

TURI on osa Väyläviraston extranet-palvelua: https://extranet.vayla.fi/

Käyttöohjeet

Käyttöoikeuksien hakeminen ja käytön aloitus

TURI-järjestelmän käyttöoikeuksien hakeminen ja käytön aloitus (linkki)
TURI-järjestelmän yleiset video-opastusmateriaalit (linkki):

  • Yleisesittely (linkki)
  • Käyttäjätunnusten hakeminen (linkki)
  • Hankkeen perustamispyynnön laatiminen (linkki)
  • Urakan perustaminen ja käyttöoikeudet (linkki)

Poikkeamienhallinta

Poikkeamienhallinnan käyttöohje (linkki)
Väyläviraston Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely -ohje (linkki)

Riskienhallinta

TURI-järjestelmän riskienhallinnan video-opastusmateriaalit (linkki)

  • Muutoksen merkittävyyden arviointi (linkki)
  • Vaaran kirjaaminen ja riskimatriisin sijainti (linkki)
  • Riskienhallintasuunnitelman vieminen tiedostoon (linkki)
  • Hankkeen merkitseminen päättyneeksi (linkki)

Ajankohtaista

Version 1.21 Uudet toiminnallisuudet tietoisku 12.6.2020 

Version 1.21 Uudet toiminnallisuudet 12.6.2020, PowerPoint-esittelyaineisto (linkki)

Version 1.20 Uudet toiminnallisuudet 10.2.2020 (linkki)