Rata-aineistot

Rataverkkoa ylläpidetään yksiraiteisena vektoriaineistona, jonka päällä voidaan esittää ratakohteita rataosoitesijainnin perusteella. Rataosoitesijainti ei kuvaa ratakohteiden absoluuttista sijaintia, mikä täytyy huomioida aineistojen käytössä.

Paikkatietomuotoisia rata-aineistoja säilötään SDE-tietokannassa. Rataverkon ominaisuustietoja ylläpidetään erilaisissa ratarekistereissä, joiden tietoja on mahdollista esittää ja jakaa piste- ja viivamaisina paikkatietokohteina.

Kattavuus

Rataverkkoaineisto kuvaa valtion hallinnoimaa rataverkkoa. Liikenteelle avoimien rataosien lisäksi aineistossa on mukana myös joitakin liikenteeltä suljettuja rataosuuksia, koska niillä on edelleen Väyläviraston kunnossapidossa olevia kohteita, esimerkiksi siltoja. Rataverkkoaineisto ei sisällä sivuraiteita eikä yksityisraiteita.

Koordinaatisto

Rataverkko on YKJ-tasokoordinaatistossa.

Mittakaava

Rataverkkoaineiston alkuperäinen geometriatieto on peräisin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan ratalinjasta, jonka tarkkuudeksi ilmoitetaan 1:10000.

Kohdeluokitus

Rataverkkoaineisto sisältää ominaisuustietoina rataosanumeron sekä ratakilometritiedon, joiden avulla voidaan lineaarisesti referoida ratarekisterien kohteita. Ratarekisterikohteita ovat mm. tasoristeykset ja rautatieliikennepaikat. Ratakohteet ovat joko piste- tai viivamuotoisia.

Topologia

Rataverkko ei muodosta topologisesti eheää verkkoa.

Päivitysväli

Rataverkon geometriaa päivitetään tarpeen mukaan.

Toimitusformaatti

Aineistoa toimitetaan ESRIn shape-tiedostoina joko YKJ- tai EUREF-FIN TM35 -tasokoordinaatistossa, ellei erikseen toisin sovita.

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.01.2019