Merikartoitusaineistot

Syvyysmittausaineistot

Syvyysmittausaineistot ovat pistemäisessä muodossa olevaa peittävää tai linjoittaista mittausta. Syvyysmittaustietoja käytetään ensisijaisesti merikarttatuotantoon, väylien suunnitteluun ja ylläpitoon. Peittävillä syvyysmittausmenetelmillä (kaikuharaus ja monikeilaus) tuotetussa aineistoissa pistetiheys on < 2m. Muilla mittausmenetelmillä (esim. linjaluotaus) pistetiheys on 10–40 metriä.

Aineistoa on saatavissa merialueilta, Vuoksen, Kymen ja Päijänteen vesistöistä. Yksityiskohtaisempaa syvyysaineistoa on kauppamerenkulun väylillä ja veneilyväylillä. Muilla alueilla saatavuus vaihtelee.

Aineistokyselyt: syvyysmittausaineistot@traficom.fi

Merikartta-aineistot

Merikartta-aineistot koostetaan useista tietolähteistä, joista tärkeimmät ovat vesiväylärekisteri, syvyysmittausaineistot sekä Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta. Aineistoja yleistetään useaan eri yleistystasoon erilaisia karttatuotteita varten. Väylän vastuulla olevat kohdeluokat ovat saatavilla lataus- ja katselupalvelun kautta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.01.2019