Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Ks. osahankkeiden yhteystiedot

Valtatie 4 Lahti-Hartola

Tiehanke Suunnitteilla Päijät-Häme

Valtatie 4 on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä ja valtatiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle.

 

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jonka tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 on osa kansallista raskaan liikenteen runkoyhteyttä ja valtatiellä on suuri merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. Tavaraliikenteen määrä on hiljaisimmillakin osuuksilla suuri ja henkilöliikenteessä matkailun osuus on merkittävä. Tiellä kulkee sekä pitkämatkaista valtakunnallista liikennettä että lyhytmatkaista seudullista ja paikallista liikennettä.

Keski-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat käynnistäneet toimenpideselvityksen laatimisen välille valtatien 4 yhteysvälille Lusi - Kanavuori. Toimenpideselvityksessä määritellään tavoitetila valtatielle 4 sekä vaiheittain toteuttamisen polku sekä tunnistetaan jatkosuunnitteluun edistettävät osahankkeet.

Linkki: Vt 4 Lusi-Kanavuori, toimenpideselvitys