Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hilkka Tsupari

  • 040 352 0039
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projekti-insinööri

Vesa Savola

  • 040 592 1535
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maantie 140 Vierumäen kiertoliittymän rakentaminen

Mt 140/mt 313/mt 363 nelihaaraliittymä muutetaan kiertoliittymäksi, kevyelle liikenteelle rakennetaan alikulku maantielle 140:lle kiertoliittymän pohjoispuolelle, Kollinkujan kohdalle vasemmalle kääntyvien kaista sekä kevyen liikenteen järjestelyt Kollinkujan ja kiertoliittymän kohdalla.

Hankkeen taustat

Nykyinen nelihaaraliittymä koetaan turvattomaksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Risteyksen välittömässä läheisyydessä on Versowood, jonne suuntautuu paljon raskasta liikennettä. Maantie 140 on osa valtakunnallista erikoiskuljetusreitistöä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää nykyisin vaikeaksi koettu liikennöinti nelihaaraliittymässä ja turvata kevyen liikenteen turvallisuus niin kiertoliittymän luona kuin Kollinkujan kohdalla.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Työt aloitetaan kesäkuussa 2019 ja niiden tulee olla kokonaisuudessaan valmiit 30.6.2020.

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,3 M€, joista on tehty kustannusjakosopimus ELY-keskus 50% ja Heinolan kaupunki 50%.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Diopco Oy. Työn toteutuksesta vastaa urakoitsija Kreate Oy.

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.06.2019