Oritkarin kolmioraide, ratasuunnitelma, Oulu

Oulun liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema sekä tärkeä vaihtoasema ja tavaraliikenteen valtakunnallisesti merkittävä järjestelyratapiha. Nokelan tavararatapihalta on raideyhteys Oritkarin satamaan sekä Nuottasaaren teollisuusraiteille. Oritkarin kolmioraide mahdollistaa osaltaan tehokkaamman ja turvallisemman vaihtotyöliikenteen teollisuusraiteille sekä kaivoskuljetukset kehittyvään Oulun satamaan.

Nykytila

Oulun Nokelasta on yhteys Oritkarin satamaan ja yhdistettyjen kuljetuksien raiteille. Liikennöinti pohjoisesta tai tavararatapihalle edellyttää edestakaista vaihtotyöliikettä keskittämättömien vaihteiden kautta. Oritkarin ja Nuottasaaren alueella on mm. Liikenneviraston, Oulun kaupungin, Oulun sataman ja teollisuuslaitoksien omistamia raiteita. Yksityisraiteilla on useita tasoristeyksiä.

Suunnittelukohde ja tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa sujuva turvallinen liikennöinti pohjoisen suunnasta ja tavararatapihalta Oritkariin, Nuottasaareen ja satamaan. Toimenpiteillä vähennetään mm. ylimääräistä vaihtotyötarvetta tavararatapihalla.

Suunnittelemassa esietetään VAK-raiteiden sijoitusmahdollisuus kolmioraiteen alueen sisälle.

Aikataulu ja palaute

Ratasuunnitelman laadinta on käynnissä. Suunnittelu on aloitettu maastotutkimuksilla kesällä 2018.  Ratasuunnitelma ja asemakaavamuutos asetetean yhtäaikaa  nähtäville arviolta joulukuussa 2019.  

Kustannukset

Ratasuunnitelma kokonaisuuden kustannukset ovat yhteeensä 18,5 milj.€ (Maku 130 2010=100), sisältäen lunastuskustannukset.
reaktionapit
Sivu päivitetty 13.11.2019