Ajankohtaista

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty huhtikuussa 2019. Hankkeen toteutus on käynnistynyt syksyllä 2019. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Linkki rakennusvaiheen sivuille:

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö (hankkeen rakennuttaminen)

Veli-Pekka Pelttari

  • 040 705 0902

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö (hankkeen suunnittelu)

Vesa Virtanen

  • 040 583 2078

Mt 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymät

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut tie- ja rakennussuunnitelman Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantamisesta maantiellä 185. Hankkeesta on laadittu esiselvitys jo 2000-luvun alkupuolella, sillä liikennemäärät olivat liittymien kapasiteettiin nähden suuret jo tuolloin. Liikenteen lisääntyessä koko ajan mm. telakan vaikutuksesta, parantamishankkeelle on nyt akuutti tarve. Pernon ja Ihalan eritasoliittymät pyritään parantamaan mahdollisimman nopeasti, sillä kasvava liikenne ruuhkauttaa alueen liittymät ja väylät jo lähivuosina. Valtion lisätalousarviossa 1/2018 on hankkeen toteutukseen myönnetty rahoitusta 3,4 M€. Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty huhtikuussa 2019 ja hankkeen toteutus on käynnistynyt syksyllä 2019. Hankkeen toteutuksesta vastaa ELY-keskus.   

Liikenne puuroutumassa

Maantien 185 liikennemäärä on 11 600–14 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on n. 900 ajoneuvoa. Naantalin suuntaan liikenteen odotetaan kasvavan noin 2 000 ajoneuvolla vuoteen 2040 mennessä ja Turun suuntaan sen odotetaan lisääntyvän n. 4 000 ajoneuvolla vuorokaudessa. Merkittävin muutos on tapahtumassa nykyisen Telakkatien (mt 1882) osalta, jossa nykyinen n. 2 700 ajoneuvon liikennemäärän odotetaan kasvavan n. 8 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kehätien ja Telakkatien liittymä on päätetty ensivaiheessa varustaa liikennevaloilla, jotka toteutettiin kesällä 2018. Valo-ohjauksella saadaan liittymä toimimaan tyydyttävästi vuoteen 2025 asti. Kuitenkin vasta kehätien parantamisella liikenne saadaan sujuvaksi.

Liikenteen lisääntyessä mm. telakan vaikutuksesta, parantamishankkeelle on nyt akuutti tarve.

Parannustoimenpiteet

Pernon ja Ihalan eritasoliittymien ramppien mitoitus ei vastaa enää nykyisiä liikennemääriä. Lisäksi Ihalan eritasoliittymästä puuttuvat kokonaan rampit Naantalin suuntaan. Eritasoliittymien toimivuuden parantamiseksi olemassa olevat rampit suunnitellaan nykyisten mitoitusohjeiden mukaisiksi ja Ihalan eritasoliittymä täydennetään Naantalin suunnan rampeilla. Pernon eritasoliittymän ramppien yläpäät varustetaan liikennevaloilla, joilla estetään ramppien jonojen ulottuminen Naantalintielle.

Turun kehätien parantamishankkeessa Naantalin ja Raision välille rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävää. Pernon ja Ihalan eritasoliittymähankkeen yhteydessä toteutetaaan laatukäytävää Upalingontien ja Ihalan eritasoliittymän väliselle tieosuudelle sekä meluntorjuntaa Pernon ja Ihalan eritasoliittymien väliselle tieosuudelle.

Aikataulu

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksytty huhtikuussa 2019 ja rakennussuunnitelma on laadittu. Hankkeen toteutus on käynnistynyt syksyllä 2019 ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.